Jobbet "Overlæge med ledelsesansvar til Psykiatrien Syd, Distriktspsykiatrien i Nykøbing Falster-Maribo" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fjordvej 22, 4800 Nykøbing F

Dit næste skridt

 

Psykiatrien Syd er ved at sætte et nyt hold af speciallæger, og som led i dette søger vi en teamoverlæge til Distriktspsykiatrien i Nykøbing Falster-Maribo.

Distriktspsykiatrien er en del af Psykiatrien Syd, hvor sengeafdelingen er beliggende i Vordingborg. Sengeafdelingen har 70 sengepladser, heraf 10 i PAM samt tre brugerstyrede senge. Udover distriktspsykiatrien i Nykøbing Falster-Maribo har afdelingen distriktspsykiatri i Næstved og Vordingborg samt psykiatrisk klinik beliggende i Næstved og Maribo.

Distriktspsykiatrien modtager patienter i alderen 18-72 år og varetager primært udredning, diagnostisk, visitation og behandling af patienter med psykotiske lidelser samt patienter med behandlingsdomme.

Distriktspsykiatrien arbejder tværfagligt, hvorfor medarbejderne udover speciallæger består af psykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt lægesekretærer. Der er ca. 600 patienter tilknyttet, og distriktspsykiatrien modtager samlet ca. 20-25 henvisninger om måneden. Alt i alt er der ca. 13 medarbejdere i Nykøbing og 12 medarbejdere i Maribo. Aktuelt er der ansat en overlæge samt to speciallægekonsulenter. Vi forventer, at vi i løbet af 2018 kan samle de to enheder på én geografi.

Psykiatrien Syd er kendetegnet ved en åben, uformel og omstillingsparat kultur med stor fællesskabsfølelse, sammenhold og tværfaglighed i opgaveløsningen. Vi har et stort ønske om og vilje til at udvikle og forbedre. Dette udmønter sig bl.a. i en stor grad af inddragelse og sparring mellem faggrupper, afsnit og ambulante enheder. Vi løser opgaverne i fællesskab, hvilket også giver sig udslag i et godt arbejdsmiljø - læs mere her -  og i, at vi får meget gode evalueringer fra vores yngre læger og medicinstuderende.

Vi søger en teamoverlæge, som har lyst til at bidrage til udviklingen af afdelingen og vil medvirke til at sikre, at vores patienter får behandling af høj sundhedsfaglig kvalitet.

Beskrivelse af stillingen

Som teamoverlæge varetager du ledelsen af distriktspsykiatrien sammen med en teamleder, der er sygeplejerske. Cirka 20 % af tiden er afsat til ledelse, og den resterende tid er til klinisk arbejde.

Du vil være behandlingsansvarlig for klinikkens patienter samt ansvarlig for de psykiatrifaglige lægelige vurderinger ift. udredning, behandling, diagnostik samt visitation.

Stillingen rummer gode muligheder for at udvikle behandlingen af patienterne på Lolland-Falster. Udover udviklingen af selve distriktspsykiatrien er vi sammen med Nykøbing Falster Sygehus i gang med at udvikle samarbejdet omkring varetagelsen af patienter med både somatiske og psykiatriske sygdomme. Du vil som teamoverlæge få mulighed for at deltage i dette arbejde.

Det er vigtigt, at du som teamoverlæge kan delegere arbejdet både til psykologer og primærbehandlere.

Der er mulighed for at indgå i bagvagts-funktion.

Vi ønsker en overlæge, som vil

 • Bidrage til optimal udnyttelse af de lægelige ressourcer i distriktspsykiatrien
 • Bidrage til forbedring af klinisk praksis
 • Medvirke til at samarbejdet med sengeafsnittene, de øvrige ambulante enheder, somatikken og kommunerne bliver så godt som muligt
 • Gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder, så vi som ledelse kan bringe det op i relevante fora
 • Medvirke ved undervisning af studerende, uddannelseslæger og uddannelsespsykologer
 • Bidrage til udviklingen af Psykiatrien Syd som en god arbejdsplads
 • Bidrage til udviklingen af psykiatrien i hele regionen

Vi tilbyder

 • En behagelig arbejdsplads med mulighed for indflydelse
 • Fleksibel arbejdstilrettelæggeles, fx med fremmøde fire dage ugentligt
 • Lederuddannelse (start i 2018)
 • Mulighed for deltagelse i kurser/konferencer

Din ansøgning skal indeholde beskrivelse af kvalifikationer og kompetencer inden for de syv lægeroller.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, ph.d. Dorthe Goldschmidt, 51 33 38 62, dgo@regionsjaelland.dk eller ledende oversygeplejerske, MPG Mia Hesselberg Nielsen, 51 51 23 14.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er Danmarks nyeste og mest moderne sygehus, der samtidig også er det største af sin art i nyere tid herhjemme. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer inden for arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.