Jobbet "Læge eller psykolog til Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (VIA Family)" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Brønshøjvej 6A, 2700 Brønshøj

Dit næste skridt
VIA Family er et nyt stort forsknings- og interventionsprojekt, finansieret af Sundhedsministeriets satspulje, i Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC). VIA Family retter sig mod familier med børn i alderen 6-12 år, som er født af forældre med alvorlig psykisk sygdom (skizofreni, bipolar affektiv lidelse eller moderat til svær, tilbagevendende depression). Projektet er et tværgående samarbejde mellem flere psykiatriske centre og Frederiksberg Kommune med start i efteråret 2017, varer til foråret 2020, og har fokus på forebyggelse og intervention.  
 
Jobbet  
Vi søger en læge eller psykolog, som har erfaring fra børne- og ungdomspsykiatri og/eller voksenpsykiatrisk arbejde, og som har lyst til at indgå i et tværfagligt team med børnepsykolog, voksenpsykiatrisk sygeplejerske, socialrådgiver og familievejleder.  
 
Ideen bag VIA Family projektet er, at familier, hvor den ene forælder har en alvorlig psykisk sygdom, bliver tilknyttet det tværfaglige team og får en kontaktperson (et af teamets medarbejdere), som møder forældrene og børnene på deres præmisser. Teamet tilbyder en koordineret indsats, hvor forskellige sektorer arbejder sammen for at møde familiernes udækkede behov bedst muligt. Vigtige elementer består af forældretræning efter Triple-P-metoden (Positive Parenting Program), familiebaseret psykoedukation og tidlig børnepsykiatrisk behandling, som også retter sig mod subtærskel psykiatriske symptomer eller vanskeligheder. Det overordnede formål er, at afdække om en tidlig, specialiseret og målrettet indsats for hele familien med fokus på stress-reduktion og minimering af risiko for negative livsbegivenheder for barnet er effektfuld som forebyggende intervention for børn født med genetisk og familiært betinget forhøjet risiko for sygdomsudvikling.  
 
Som teammedlem får man en unik mulighed for at arbejde på tværs af faggrænser og (forhåbentlig) gøre en forskel for sårbare familier. Ansøgeren skal være indstillet på at indgå i VIA Family-teamet og være kontaktperson for ca. 8 familier. Da hele indsatsen foregår i tæt samarbejde med familien, vil både arbejdstider, arbejdsopgaver og arbejdssteder være meget fleksible og baseret på familiernes behov og ressourcer. Hjemmebesøg og praktiske opgaver må derfor påregnes som en del af jobbet. En kreativ, humoristisk og fleksibel indstilling til store og små udfordringer vil være en stor fordel.
 
Vi tilbyder  
  • En nytænkende ramme for forebyggende behandling i et tværgående team og tværsektorielt samarbejde  
  • Betydelige muligheder for medindflydelse på virkeliggørelsen af et stort forskningsprojekt  
  • Tilknytning til Forskningsenheden på BUC, der vokser betydeligt i disse år, og som forskningsmæssigt spænder bredt indenfor børnepsykiatri.  
 
Vi forventer  
  • Du er læge eller psykolog med erfaring i børne- og ungdomspsykiatri og/eller voksenpsykiatri. Det er en fordel med erfaring med familiearbejde men ikke en betingelse.  
  • Du skal være indstillet på tværfagligt samarbejde, kunne lide at arbejde sammen med andre faggrupper i et ligeværdigt team og samtidig kunne arbejde selvstændigt.  
  • Såfremt der er ansøgere fra de to faggrupper, som er lige kvalificerede, foretrækkes ansøgere med lægefaglig baggrund af hensyn til tværfagligheden i teamet.  
 
VIA Family´s hyggelige lokaler ligger på Brønshøjvej 6A, Brønshøj.  
 
Ansættelsesvilkår  
Stillingen aflønnes på overenskomstvilkår. Der er mulighed for forhandling af tillæg afhængigt af kvalifikationer.  
 
Stillingen ønskes besat 1. januar 2018 ellers snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset i projektperioden.  
 
Der indhentes, efter aftale med ansøger, altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.  
 
Yderligere oplysninger  
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte  
  • Forskningsleder, speciallæge i Børne- og ungdomspsykiatri, BUC, lektor Anne Thorup, telefon 26 21 08 26  
  • Specialpsykolog Mette Eigil, BUC, telefon 51 19 53 18  
 
Ansøgningsprocedure  
Send din ansøgning, CV, eventuelle bilag og autorisationer via det elektroniske link.  
 
Ansøgningsfrist: fredag d. 8. december 2017 kl. 12.00.  
 
Arbejdsgiver er Region Hovedstadens Psykiatri, Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.