Jobbet "3 hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin: Endokrinologi, 1. halvår 2018 Nord" er udløbet

Den Lægelige Videreuddannelse

Skottenborg 26 , 8800 Viborg

Dit næste skridt
3 hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin: Endokrinologi, 1. halvår 2018 Nord

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår på www.videreuddannelsen.dk.

Det anbefales, at du læser hele vejledningen igennem, inden du går igang med at oprette ansøgningen.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest den 18-12-2017 kl. 24.00.

Samtaler afholdes den 16-01-2018, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N, lokale 16. Samtalen vil være struktureret ud fra den faglige profil.

Yderligere information findes på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside:
www.videreuddannelsen-nord.dk.

Videreuddannelsesregion Nord

Forløb nr. 1
01-03-2018 til 28-02-2019 Hospitalsenheden Horsens, Medicinsk Afd.
01-03-2019 til 28-02-2022 Aarhus Universitetshospital, Medicinsk endokrinologisk overafdeling MEA
01-03-2022 til 28-02-2023 Hospitalsenheden Horsens, Medicinsk Afd.

Forløb nr. 2
01-03-2018 til 28-02-2019 Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center Medicin, Silkeborg
01-03-2019 til 28-02-2022 Aarhus Universitetshospital, Medicinsk endokrinologisk overafdeling MEA
01-03-2022 til 28-02-2023 Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center Medicin, Silkeborg

Forløb nr. 3
01-03-2018 til 28-02-2019 Regionshospitalet Randers, Medicinsk M
01-03-2019 til 28-02-2022 Aalborg Universitetshospital, Endokrinologisk Afd.
01-03-2022 til 28-02-2023 Regionshospitalet Randers, Medicinsk M