Jobbet "Overlæge til Radiologisk Sektion, Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
1 overlægestilling er ledig til besættelse pr. 1.maj 2018 eller efter aftale ved Radiologisk Sektion, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Hvidovre Hospital.
 
Stillingen er med vagt eller udvidet dagstjeneste , hvor der foruden det almindelige vagttillæg gives et lokal aftalt tillæg pr. afholdt vagt. Overlægestillingen kan evt. være vagtfri , hvis ansøgeren er ekstern og overlæge med stor radiologisk erfaring indenfor thoracoabdominal radiologi.
 
Stillingen er med funktion i det Thoraco-abdominale team og ønskes besat med en overlæge i diagnostisk radiologi, hvor vi ønsker ansøgere med interesse for og erfaring indenfor   
 
• Thoracoabdominal radiologi incl. konf. og specielt thoracoabdominal CT og gerne erfaring/interesse for. abdominal MR  
  Ansøgere med andre faglige profiler end ovenfor beskrevet opfordres ligeledes til at søge stillingen , som i givet fald vil være på
  vagtbærende vilkår.    
 
Radiologisk Sektion er en del af Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed (FBE), som består af 3 sektioner: 
 
• MR Forskning 
• Radiologi på Amager og Hvidovre Hospital 
• Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 
 
Forskning i FBE er afgjort en mulighed, såfremt dette ønskes. Du vil blive ansat i Radiologisk Sektion, Hvidovre matriklen med tilknytning til det thoraco-abdominale team, som du har interesse for og erfaring med.  
Røntgensektionens teams består aktuelt af: 
 
• Thorakoabdominalt team inkl. CT,  abdominal MR  
• PET-CT team 
• Ortopædradiologisk team inkl. CT og muskuloskeletal MR 
• Ultralyd-team  
• MR-team 
 
Radiologisk Sektion har alle modaliteter og en næsten totalt fornyet apparaturpark som omfatter: 
 
• 7 MR-skannere, herunder 7-tesla-MR 
• 5 CT-skannere, herunder en 640-slide-CT-skanner 
• 1 PET-CT 
• 3 SPECT-CT 
• 12 UL  
• 14 Konventionel RTG. 
 
Vi er en stor og robust enhed, som er i stabil vækst. Vi producerer ca. 200.000 undersøgelser og forventer en fortsat stigning i årene fremover. Foruden en stor klinisk undersøgelsesproduktion er vi meget optaget af forskning og undervisning – aktuelt ca. 100 publikationer årligt. Samlet set er vi ca. 300 ansatte, hvoraf radiologisk sektion udgør den største gruppe. 
 
For de rigtige ansøgere er vi indstillet på at imødekomme gode løn og ansættelsesvilkår. 
 
Nærmere oplysning om stillingen kan fås hos Enhedschef Claus Leth Petersen, mail claus.leth.petersen@regionh.dk eller hos specialeansvarlig overlæge Frank Krieger Jensen, mail frank.krieger.jensen@regionh.dk.  
 
Ansøgningsfrist: 20.december 2017 kl. 15.00.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 1 + 2  2018