Jobbet "Speciallæge i Radiologi" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sydvang 1, 6400 Sønderborg

Dit næste skridt

Røntgen og Skanning - Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland, søger speciallæge i Radiologi.  

 

Tiltrædelsesdato: 1. marts 2018 eller efter aftale.  

 

 

Afdelingsbeskrivelse:  

 

Røntgen og Skanning er en afdeling med tre geografisk adskilte afsnit. Samarbejdsstrukturen er kendetegnet ved tværfaglige teams, og det enkelte afsnit ledes af en afsnitsledelse bestående af en afsnitsansvarlig overlæge og en afdelingsradiograf. Afdelingsledelsen varetages af en ledende radiograf og en ledende overlæge.

 

Afsnit Sønderborg producerer omkring 75.000 undersøgelser. I Sønderborg findes i dag følgende kliniske specialer: Ortopædkirurgi, Urologi, ØNH, Neurologi, Intern Medicin med stor vægt på lungemedicin, Onkologi, Anæstesiologi, Dagkirurgi, Skadestuefunktion. I 2020 flytter specialerne neurologi og urologi til Aabenraa.

Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, er Sygehus Sønderjyllands specialsygehus. Klinikken modtager et betydeligt antal henvisninger fra praksis samt diverse ambulatorier fra hospitalsvæsenet i Region Syddanmark. Afsnittet udfører konventionelle undersøgelser inkl. gennemlysning, UL, CT, MR, CT- og UL-vejledte interventioner. Afsnittets radiologer beskriver en dag ugentlig røntgenundersøgelser for Kong Christian X’s Gigthospital.  

 

Afsnit Aabenraa producerer omkring 118.500 undersøgelser. Sygehus Sønderjylland, Aabenraa er Sygehus Sønderjyllands akutsygehus. I Aabenraa findes i dag følgende kliniske specialer: Ortopædkirurgi, Parenkymkirurgi, Karkirurgi, Plastikkirurgi, Mammakirurgi, Intern Medicin, Anæstesiologi, Pædiatri, Obstetrik og Gynækologi. Der er Level 2 traumemodtagelse. Afsnittet udfører konventionelle undersøgelser inkl. gennemlysning, mammadiagnostik, UL, CT, MR, CT- og UL-vejledte interventioner.  

 

Afsnit Tønder producerer omkring 23.000 undersøgelser i form af DR, CT og MR. Der findes Medicinsk Dagklinik og skadeklinik. Sygehus Sønderjylland, Tønder er Sygehus Sønderjyllands sammedagssygehus. Derudover fungerer afdelingen med ambulante patienter fra såvel almen praksis som speciallægepraksis.

 

Røntgen og Skanning er uddannelsessted for radiografer, yngre læger og lægesekretærer.  

 

 

Arbejdsopgaverne i Røntgenklinikken Sønderborg / Tønder er bl.a.:

 

Speciallægen forventes at varetage et bredt udsnit af klinikkens opgaver på lige fod med de øvrige speciallæger. UL- og CT-vejledt intervention er nødvendige kompetencer for at varetage vagtfunktionen.  

MR-, reuma- og lungemedicinske kompetencer er ønskelige, men ikke krav for stillingen. For den rette ansøger, vil funktionen som kvalitetsansvarlig overlæge i Røntgen og Skanning kunne indgå. Der gives mulighed for hjemmearbejdsstation. Arbejdet i afdelingen og samarbejdet med klinikerne afspejler i nogen udstrækning radiologens ansvarsområde. Alle afdelingens speciallæger har, som kliniske vejledere, et delansvar for den lægelige videreuddannelse.  

Hovedansættelsessted er Sønderborg. Der må påregnes begrænset tjeneste på afsnittet i Tønder og indtil ultimo 2018 på Kong Christian X’s Gigthospital i Gråsten. Speciallægen indgår i vagt i Sønderborg. Aktuelt er der vagt udenfor tjenestestedet.  

Vagtstrukturen vil løbende skulle tilpasses nye forhold.  

Med det brede spektrum af undersøgelsestilbud, der fremover tilbydes i Sønderborg, vil mange kompetenceprofiler kunne indpasses i afsnittets speciallægestab. Vi hører derfor gerne fra dig, hvis du har lyst til at blive medspiller i en velfungerende afdeling med spændende arbejdsopgaver og gode kolleger. Dette gælder også selvom du ikke fuldt udfylder den ovenfor beskrevne kompetenceprofil.  

 

 

 

Vi forventer, at du:  

 

  • Har dansk speciallægeanerkendelse i radiologi
  • Er en rigtig god kollega, der vil og kan bidrage med et fagligt højt niveau i hele det radiologiske spektrum
  • Har sociale kompetencer, der faciliterer et godt arbejdsmiljø psykisk og fysisk og ser værdien i at arbejde tværfagligt
  • Du arbejder professionelt med speciallægens 7 roller for derigennem at udvikle dig som speciallæge og bidrage til afdelingens udvikling samt de yngre lægers videreuddannelse 

 

 

 

Vi tilbyder:  

 

  • Fastansættelse som overlæge/afdelingslæge i en dynamisk organisation, hvor de værdier der vægtes, er dem, der ligger i gode relationer og høj faglighed
  • En afdeling, der kontinuerligt arbejder hen imod at være det bedste, målt på organisatorisk, faglig og patientoplevet kvalitet

 

 

I afsnittene har vi etableret tværfaglige teams, der understøtter ovennævnte mål og aktivt inddrager personalet i at nå vore målsætninger. Afsnittenes teams deltager i udarbejdelse af patientforløb på tværs af afdelinger og afsnit. Herved har personalet direkte indflydelse på at etablere de mest optimale forløb til glæde for vore patienter.  

 

 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og de respektive faglige organisationer.  

 

 

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til de 7 lægeroller og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer. Ved ansættelse som overlæge, skal der inden endelig indstilling til ansættelse, ske en faglig bedømmelse – se mere på http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm225726  

 

 

Stillingens organisatoriske placering:  

 

Den nærmeste overordnede er afsnitsledelsen i Sønderborg / Tønder.  

 

 

Yderligere oplysninger:  

 

Afsnitsansvarlig overlæge Vanja Helbo Jensen, Røntgen og Skanning, Sønderborg/Tønder  

Telefon / mobil: +45 7997 6658 / +45 2017 0349  

e-mail: Vania.Helbo.Jensen@rsyd.dk  

 

Ledende overlæge Henrik Wittenkamp Struckmann, Røntgen og Skanning  

Telefon / mobil: +45 7997 5005 / +45 5182 7590

e-mail: Henrik.Struckmann@rsyd.dk

 

Ovennævnte fremviser gerne afdelingen.  

 

 

Ansøgningen:  Sendes elektronisk, att.: Afsnitsansvarlig overlæge Vanja Helbo Jensen

 

Ansøgningsfrist: 7. december 2017

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 50 efter nærmere aftale