Jobbet "Afdelingslæge ved palliativt team, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Onkologisk Klinik, Finsencentret, Rigshospitalet, opslår hermed en afdelingslægestilling med funktion i palliativt team til besættelse per 1. januar 2018 eller efter aftale.  
 
Palliativt team er et selvstændigt team i Onkologisk klinik, der har klinisk og udviklingsmæssig aktivitet, for at understøtte Rigshospitalets samlede kliniske virke på kræftområdet og fra ultimo 2017 også på det non-maligne område. Der er en stor tilsynsvirksomhed hovedsageligt i onkologisk og hæmatologisk klinik, en ambulatoriefunktion og en udekørende funktion, der retter sig mod patienter der har forløb på rigshospitalet. Det kliniske afsnit er tæt integreret med palliativ forskningsenhed.  
Rigshospitalet tænker sammenhængende på palliation, senfølger rehabilitering og evidensbaseret komplementær behandling.  
 
Rigshospitalet har ikke et palliativt sengeafsnit, men det forventes etableret i den nærmeste fremtid. Det palliative team består af 2 speciallæger, 3 sygeplejersker, psykolog, socialrådgiver, præst og sekretær. Det palliative afsnit arbejder med udvikling klinisk på systematisk grundlag og med fokus på øget patient-, pårørende-, og tværfaglig- inddragelse for at opnå bedst mulig praksis. Derudover skal vi i tæt samarbejde med det pædiatriske palliative team udvikle tilbuddet til børn og unge.  
 
Onkologisk Klinik varetager al non-kirurgisk antineoplastisk behandling og pleje af voksne patienter med solide tumorer. Klinikken er en del af Region Hovedstadens hospitalsvæsen, hvor der også varetages non-kirurgisk onkologisk behandling på Herlev Hospital og Nordsjællands Hospital i Hillerød. Afdelingen varetager også strålebehandling af patienter fra Region Sjælland. Speciallæger fra Onkologisk Klinik har 6 gange om måneden ambulant klinisk funktion på onkologisk afsnit, Bornholms Centralsygehus, som er et center under Rigshospitalet. Onkologisk Klinik varetager derudover konsulentfunktion på Færøerne og udsender med mellemrum speciallæger til løsning af aftalte opgaver på Grønland. Onkologisk Klinik varetager lands- og landsdelsfunktion for enkelte sjældne kræftsygdomme - herunder i form af fase 1 og tidlige fase 2 forsøg i klinikkens fase 1 enhed.  
Onkologisk Klinik bestræber sig på at skabe et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø. Klinikken har et omfattende engagement i såvel klinisk som laboratoriebaseret forskning. De læger der ansættes i de opslåede stillinger forventes at involvere sig aktivt i afdelingens uddannelses- og forskningsaktiviteter. Afdelingens arbejdsklima er præget af et stort fagligt engagement, som er en væsentlig forklaring på god rekruttering af yngre læger trods stort ansvar og travle arbejdsdage.
 
Rigshospitalet er røgfrit for ansatte i arbejdstiden.
 
Stillingerne ønskes besat med speciallæge i klinisk onkologi.
 
Løn og ansættelsesforhold  
sker i henhold til overenskomst mellem Region Hovedstaden og Akademikernes Centralorganisation / Foreningen af Yngre Læger.
 
Ansøgningen sendes via link og vedlægges kopi af speciallægeautorisation (eller oplysning om forventet tidspunkt for opnåelse af speciallægeanerkendelse) samt Curriculum Vitae.
 
Ansøgningsfrist: fredag den 1. december 2017 inden kl. 12.00  
 
Yderligere informationer om stillingen  
kan fås ved henvendelse til klinikchef, professor Ulrik Lassen på telefon 3545 8923.
 
Alle interesserede opfordres til at søge afdelingslægestillingen.
 
Link til stillingsbeskrivelse: