Jobbet "Læge til introduktionsstilling, alment Skolebørns- & ungdomsafsnit, Herning v/Børne- & Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midt" er udløbet

Region Midtjylland

BUC Skolebørnsteam Herning

Skolegade 75, 7400 Herning

Dit næste skridt
Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse fra 1. januar 2018 eller snarest derefter.
 
Alment skolebørns- og ungdomsafsnit, Herning.
Skolebørns- og ungdomsafsnittet tilbyder introduktionsstilling med primær funktion på matriklen i Herning.
 
Stillingsopslaget henvender sig til alle læger med særlig interesse for det børne- og ungdomspsykiatriske speciale, samt lyst til faglig udvikling indenfor for børne- og ungdomspsykiatri og til at indgå i et tværfagligt samarbejde med andre specialiserede kliniske faggrupper, herunder speciallæger, socialrådgivere, psykologer, sygeplejersker og pædagoger.

Vi kan tilbyde en introduktion til det børne- og ungdomspsykiatriske speciale, indblik i specialets udredning, diagnostik og behandlingsmetoder samt udvikling af dine kompetencer bl.a. indenfor områderne samarbejde og kommunikation.

Stillingen rummer ½ år i henholdsvis skolebørns- og ungdomspsykiatrisk afsnit.

Afsnittet undersøger og behandler børn og unge i alderen 7 til 18 år (21 år) fordelt mellem ét skolebørnsafsnit (7-13 år) og ét ungdomsafsnit (14-18 år).
 
Afsnittene varetager udredning, diagnostik og behandling af børn og unge med blandede børne- og ungdomspsykiatriske lidelser, herunder autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, emotionelle og affektive forstyrrelser m.v. Ofte er tale om børn og unge med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komobiditet.
 
Der tilbydes:
  • Bred indføring i børne- og ungdomspsykiatri
  • Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling
  • Tværfagligt samarbejde
  • Mulighed for supervision
  • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
  • Mulighed for at indgå i forskning
  • Et godt arbejdsmiljø
  • Samarbejde med andre specialer, særligt pædiatrien.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos  
Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger. Mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg og geografisk betinget rekrutteringstillæg (Herning).
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation.
 
Pr. 1.12.16 er der fælles for-vagts planlægning for hele BUC, som medfører at i-læge stillinger i Viborg og Herning også deltager i forvagt dækning i Herning og Risskov.
 
Læs mere om lægeuddannelsen i BUC (introduktionsuddannelsen) på centrets hjemmeside her.
 
Ansøgningsfrist: Søndag den 10. december 2017.
Ansættelsessamtaler: Uge 50.
 
Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.
 
Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Center
BUC er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUC består af 8 kliniske afsnit fordelt i Risskov, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Risskov. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUC dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.  Centeret modtager årligt 4619 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7500 unikke cpr.nr.(2016) Centeret har et bruttobudget på 267 mio. kr. og ca. 550 medarbejdere.