Jobbet "Reservelæge, introduktionsstilling, til Region Hovedstadens Blodbank" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
 
En stilling som reservelæge (introduktionsstilling, stillingsnr.1301152-62-i-1) ved Klinisk Immunologisk Afdeling, herunder Region Hovedstadens Blodbank, Rigshospitalet er ledig til besættelse den 1. februar 2018. 
 
Stillingen er enkeltstillingsklassificeret til specialet klinisk immunologi og den introduktionsklassificerede stilling er tidsbegrænset til 1 års ansættelse. Ansættelse i introduktionsstillingen kan også anvendes som supplerende uddannelse indenfor andet speciale. 
 
Stillingen er vagtfri, dog med mulighed for enkelte aftentjenester. 
 
Yderligere oplysninger: 
Der er knyttet uddannelsesprogram til stillingen, og det vil blive forventet at reservelægen deltager bredt i det klinisk immunologiske fagområde, herunder engagerer sig i afdelingens forskning og udvikling. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge, ph.d. Morten Hanefeld Dziegiel, telefon 3545 2716. 
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 
 
Ansøgning incl. CV, autorisation samt relevante oplysninger sendes via linket i opslaget  
senest fredag den 1. december 2017, kl. 12.00.