Jobbet "Forsker/seniorforsker med molekylærbiologisk eller immunologisk baggrund søges til Klinisk Forskningscenter, Amager Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Vil du være med til at udvikle den laboratoriebaserede forskning i nye immunologiske biomarkører, der kan anvendes til at forbedre sundhedsvæsenets evne til - præcist og effektivt – at diagnosticere og behandle patienter, der indlægges på et akuthospital. 
 
Stillingen er nyoprettet og har til overordnet formål at styrke diagnostikken og behandlingen af akutte patienter i Region Hovedstaden. Din opgave bliver at bidrage til dette gennem metodeudvikling og afprøvning af nye biomarkører med afsæt i din immunologiske viden om biologiske processer samt sygdomsdiagnostik og udvikling.  
 
Vi søger en forsker med en indgående immunologisk forståelse af biologiske processer og sammenhænge mellem kronisk inflammation og biologisk aldring. En forsker, der formår at oversætte sin viden fra basale og grundvidenskabelige forskningsspørgsmål til afprøvning i kliniske forsøgsprotokoller – og på denne måde bidrage til at forskningsresultater fra laboratoriet hurtigere kommer til afprøvning i klinikken med henblik på at styrke implementeringen af ny viden i hospitalets patientforløb.   
 
Du får til opgave at udvikle en forskningsgruppe, som trækker på kompetencer fra Klinisk Forskningscenters etablerede forskningsgrupper, der arbejder med biologisk aldring, optimering af patientforløb samt arvelig kolorektal cancer. Dit arbejdssted er først og fremmest laboratoriet i samarbejde med laboratoriechefen og andre forskere, hvor du sikrer, at den nyeste viden om udvikling og måling af immunologiske og biologiske processer kommer til anvendelse i centrets kliniske forsøgsprotokoller både ved forsøgsdesign og den endelige analyse af data. 
 
Med stillingen får du mulighed for at:  
 • Deltage i opbygningen og udviklingen af et stærkt forskningsmiljø inden for det immunologiske område og koble området til udviklingen af det akutmedicinske område  
 • Omsætte og udvikle ideer fra basalforskning til brug for kliniske forsøgsprotokoller  
 • Varetage projektledelse på tværs af centret, herunder motivere og sikre fremdrift i projekter  
 • Planlægge og gennemføre finansieringsstrategi indenfor eget område  
 • Rekruttere og vejlede yngre forskere og studerende  
 • Anvende og formidle forskningsresultater på nationale og internationale konferencer  
 • Publicere egen forskning i samarbejde med lokale og internationale forskningsmiljøer  
 • Udvikle din egen karriere indenfor den sundhedsfaglige forskning  
Klinisk Forskningscenter er sammensat med fokus på tværfaglighed og er primært bemandet med personale med forskellige akademiske grader (professorer, dr. med, ph.d., kandidat eller mastergrad) og uddannelsesmæssige baggrunde som læger, biokemikere, humanbiologer, sygeplejersker, fysioterapeuter, farmaceuter, antropologer, bioanalytikere, statistikere, mv. Opbygningen af akutforskningen som en selvstændig forskningsgruppe skal bidrage til at skærpe Klinisk Forskningscenters profil indenfor translationel forskning mellem laboratorie og klinik. Opbygningen skal styrke den nylige omorganisering af Klinisk Forskningscenter i mindre forskningsgrupper, der samarbejder omkring et fælles overordnet mål med plads til nytænkning på tværs af specialer og implementering af forskningsresultater i klinikken.  
 
Vi forventer at du har følgende kvalifikationer: 
 • Ph.d. eller post.doc. indenfor molekylærbiologi, immunologi, eksempelvis en baggrund som humanbiolog eller læge med særlige kompetencer i laboratorieteknikker  
 • Indgående og bred forsknings- og publiceringsmæssig erfaring  
 • Erfaring med antistofbaserede laboratorieteknikker, herunder immunohistokemi og analyseplatforme som flowcytometri, q-PCR, ELISA, Luminex, mv.  
 • Erfaring med statistiske analyser   
 • Kendskab til det samlede sundhedsvæsens organisation og indsatser  
 • Lyst til at arbejde i et translationelt forskningsmiljø og aktivt bidrage til den videre udvikling af Klinisk Forskningscenter   
 • Gode tværfaglige samarbejdsevner og et godt humør  
 • Evne til at indgå i og skabe forskningsfaglige netværk   
 • Der bliver lagt vægt på at du kan tage initiativ, vejlede og være nysgerrig på centrets samlede opgave med at styrke forskningen i Region Hovedstaden  

Forskeren refererer ledelsesmæssigt til Klinisk Forskningscenters forskningschef og afdelingsledelse.  

 
Vi tilbyder:  
 
Et spændende forskningsmiljø med en meningsfuld opgave og med mulighed for at prægeudviklingen af det akutmedicinske område. Du vil opleve en høj grad af selvstændighed i opgaveløsning samt mulighed for personlig og faglig udvikling - og samtidig en forventning om, at du bidrager til udviklingen af forskningen og afdelingens faglige netværk.  
 
 
Ansøgning og henvendelse: 
 
Vil tilbyder en fast stilling på fuld tid fra 1. februar 2018 eller snarest herefter. Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst.
 
Yderligere information om afdelingen findes på vores hjemmeside - se her.
 
Hvid du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte forskningschef og afdelingsleder Ove Andersen, tlf. 3862 3335 eller ove.andersen@regionh.dk 
 
Du søger stillingen ved at uploade ansøgning, CV samt relevant uddannelsesbevis via nedenstående link senest tirsdag den 5. december 2017 kl. 8.00. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 50, 2017.