Jobbet "Afdelingslæge i Gynækologi og Obstetrik" er udløbet

Region Midtjylland

Kvindeafdelingen læger

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Afdelingslæge i Gynækologi og Obstetrik
 
Vi tilbyder per 1. februar 2018 eller efter aftale en stilling som afdelingslæge på Kvindeafdelingen ved Hospitalsenheden Horsens. Vi søger en speciallæge med interesse for det obstetriske område.
 
Afdelingen har årligt ca. 2200 visiterede fødsler med en stigende tendens. Vi har et velfungerende ultralyds- og svangreambulatorium og udfører CVS og amniocenteser og har et tæt samarbejde med føtalmedicinerne på Skejby Sygehus.
Desuden har vi et velfungerende formaliseret samarbejde med obstetrisk afdeling AUH om gravide med gestationel diabetes, øvrige medicinske lidelse, samt sårbare gravide. Der er ingen børneafdeling i Horsens, men et tæt samarbejde med anæstesiologisk afdeling omkring genoplivning af nyfødte og med neonatologisk afdeling på AUH, som bl.a. har en velfungerende transportordning.
 
Du vil indgå i den obstetriske søjle sammen med 3 andre speciallæger. Du vil desuden indgå i et tværfagligt samarbejde i det obstetriske funktionsråd, der er ansvarligt for kvalitet og udvikling på det obstetriske område. Udenfor dagtid og i weekender er du i vagterne ansvarlig for både gynækologiske og obstetriske patienter. Du vil indgå i 12 skiftet vagt.
Vi har 5 læger i AP-stillinger, 2 I-stillinger og 3 H-forløb i samarbejde med Skejby og arbejder aktivt på at skabe et dynamisk uddannelsesmiljø gennem målrettet arbejdstilrettelæggelse, supervision og forskning.
Vi satser målrettet på tværfagligt samarbejde gennem daglige fødegangskonferencer, patientopfølgning, systematisk teamtræning, samt forskning i teamsamarbejde.
 
Hospitalsenheden Horsens har en strategi, der sætter fokus på faglig udvikling, dialog som professionelt værktøj og strategisk ledelse med handlekraft.
 
Vi forventer, at du:
 • Er speciallæge i gynækologi og obstetrik
 • Evner nærværende kommunikation i forhold til patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Aktivt skaber og bidrager til tværfagligt samarbejde
 • Er robust og vil bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø i et travlt Akuthospital
 • Påtager dig relevante ledelsesopgaver
 • Tænker innovativt i forhold til opgaveløsning 
  Du finder udførlig funktionsbeskrivelse Her.
Du kan forvente at få et job med:
 • Stor indflydelse på at afdelingen gør en stor forskel
 • Faglig og personlig udvikling
 • Glade og positive kollegaer
 • En organisation i bevægelse
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge, Jette Seidelin, på telefon 78 42 64 00
 
Ansøgningen
Ansøgning bør struktureres omkring speciallægens 7 roller. Send din ansøgning vedlagt relevante bilag.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.
 
Ansøgningsfristen er den 8. december 2017. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 50
Vi glæder os til at høre fra dig!

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale