Jobbet "Ergoterapeut/pædagog" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Skovbakken 126, 3520 Farum

Dit næste skridt
Har du lyst til at være en del af et aktivt og kreativt hus, hvor en tværfaglig tilgang til opgaverne vægtes højt?  
 
Solgaven er et selvejende bo- og dagtilbud for ældre blinde og svagsynede beboere. Vi har 65 beboere, 1 aflastningsplads og 20 daggæster pr. dag. Trods synshandicap er de fleste beboere og daggæster fysisk og psykisk velbevaret og tager aktivt del i Solgavens hverdag.  
I trænings- og aktivitetscenteret er ansat 14 medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Træning- og aktivitetscenteret har åbent i tidsrummet kl. 08.00 – 19.00, hvorfor arbejdstiden vil ligge indenfor dette tidsrum fordelt på ugens 5 hverdage.  
Vi arbejder for det sunde- og aktive hverdagsliv med stort fokus på at skabe sammenhæng for beboere og daggæster.  
 
Dine opgaver vil i samarbejde med beboere/daggæster, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere være:  
• at planlægge og udføre aktiviteter, der understøtter og udvikler den enkelte beboers/daggæsts mulighed for at opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt på trods af synshandicap  
• at bidrage med monofaglige kompetencer i et tværfaglig sammenhæng i egen afdeling og/eller med øvrige samarbejdspartnere  
• at deltage i Solgavens mange arrangementer sammen med beboere og daggæster  
 
Vi forventer at du:  
• har lyst til og gerne erfaring i arbejdet med synshandicappede  
• har dokumenteret erfaring med og lyst til at medvirke i udviklingen af tilbuddet til mennesker, der har en demenssygdom  
• har lyst til at deltage i udviklingen af aktivitetstilbuddet til beboere/daggæster  
• er fleksibel, ide- og initiativrig og kan arbejde selvstændigt  
• kan indgå i samarbejde med beboere/daggæster samt pårørende  
• kan bidrage til et stærkt tværfagligt samarbejde med alle faggrupper i hele huset  
• har gode kommunikationsevner såvel skriftligt som mundtligt  
 
Vi kan tilbyde:  
• et højt ambitionsniveau  
• mange faciliteter og aktiviteter  
• et godt arbejdsmiljø  
• gode muligheder for at præge arbejdsopgaver og den fælles faglighed  
• samarbejde og udvikling på kryds og tværs i organisationen  
• beboere og daggæster med stor lyst til høj grad af medindflydelse på de aktiviteter vi udbyder  
• gode muligheder for faglig og personlig udvikling  
 
Ansættelsesvilkår:  
• Stillingen ønskes besat den 1. februar 2018 eller snarest derefter  
• Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst  
• Ansøgningsfrist onsdag den 13.12. 2017 kl. 12.00  
• Ansættelsessamtaler mandag den 18.12. 2017  
 
Har du spørgsmål eller har du lyst til at besøge os, er du velkommen til at kontakte leder af Dag-, Trænings- og Aktivitetscenteret Aase Bonde Pedersen på tlf. 44 34 83 12