Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Overlæge/afdelingslæge til Urologisk Klinik D, Abdominalcentret

Overlæge/afdelingslæge til Urologisk Klinik D, Abdominalcentret, Rigshospitalet 
 
Ved Urologisk Klinik D, Abdominalcentret, Rigshospitalet er en stilling som overlæge ledig til besættelse snarest. 
 
Urologisk Klinik D: 
Klinikken varetager akut og elektiv hovedfunktion, regionsfunktion og højt specialiseret funktion i Region Hovedstaden i samarbejde med regionens øvrige urologiske afdelinger. Som led i regionsfunktion og højt specialiseret funktion modtages patienter fra hele Danmark, Færøerne og Grønland. Klinikken varetager nekronyreudtagning, isoleret eller i forbindelse med multiorganudtagning, levende nyredonation samt nyretransplantation, herunder forberedende og opfølgende urologisk kirurgi, for Østdanmark. Klinikken har godt 20.000 ambulante besøg, og foretager mere end 3000 indgreb årligt, både åbne og laparoskopiske, fordelt på 16 operationslejer pr. uge.  
 
Stabsopbygning og vagtstruktur:  
Klinikken ledes af klinikchefen og oversygeplejersken (klinikledelsen). Klinikken er inddelt i 4 lægefaglige teams, der hver, indenfor søjlerne, ledes af en overlæge, en sygeplejerske og en sekretær.   
Til klinikken er p.t. knyttet 10 overlæger (heraf 2 forskningsprofessorer og 1 klinikchef), 7 afdelings-/1. reservelæger, og 7 reservelæger. Overlægen indgår i bagvagt med tilkald fra hjemmet på lige fod med de øvrige overlæger, afdelings- og 1. reservelæger i bagvagtslaget. 
 
Forskning:  
Overlægen forventes at engagere sig i klinikkens forsknings- og udviklingsprojekter for derved at bi­drage til markering af klinikkens forskningsmæssige profil. Klinikkens væsentligste forskningsområder er for tiden prostata-, blære- og nyrecancer, nedre urinvejes fysiologi og patofysiologi og rekonstruktiv kirurgi på urinveje. 
 
Undervisnings - og uddannelsesforpligtigelser:  
Prægraduat lægeuddannelse. Klinikkens læger deltager i undervisningen af medicinstuderende på bachelor- og kandidatniveau.  
Postgraduat lægeuddannelse. Klinikken fungerer som uddannelsesafdeling i urologi. Overlægen forventes at deltage i uddannelsesopgaven for læger i hoveduddannelse.  
Anden undervisning. Overlægen forventes at deltage i klinikkens interne undervisning. Klinikken deltager i undervisning og uddannelse af syge­plejepersonale. 
 
Kvalifikationer:  
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i urologi, der har bred urologisk erfaring.  
Den opslåede stilling har som udgangspunkt subspecialeområde i urologisk onkologi, gerne prostatacancer inkl. robotassisteret operation. Dog vil der være mulighed for, afhængigt af om ansøger har andre og særlige interesseområder, at der i samarbejde med ansøger og øvrige teams bliver taget hensyn hertil inden for de eksisterende subspecialer i klinikkens 4 teams. 
 
Speciallæger, som ikke opfylder regionens krav om 5 års anciennitet som speciallæge, opfordres også til at søge stillingen, idet der er mulighed for ansættelse som afdelingslæge afhængig af ansøgers kvalifikationer. I så fald tilpasses kompleksiteten af arbejdsopgaverne tilsvarende. 
 
For øvrige oplysninger om stillingen henvises til stillingsbeskrivelsen.
 
Løn og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for overlæger mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af speciallæger. Hvis ansættelsen sker som afdelingslæge, følger løn- og ansættelsesvilkår overenskomst mellem Regionernes Løn- og Takstnævn og Yngre Læger. 
 
Stillingen er forbundet med vagtforpligtelse. 
 
Ansøgningen:  
Udformes med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens beskrivelse af speciallægens 7 roller:  
 • medicinsk ekspert  
 • sundhedsfremme  
 • kommunikation  
 • samarbejde  
 • organisation og ledelse  
 • akademisk kompetence  
 • professionalisme  
 
Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation, curriculum vitae indeholdende publikationsliste. Særtryk ønskes ikke medsendt ansøgningen.  
 
Ansøgningen stiles til Klinikchef Malene Rohrsted og søges via nedenstående link.  
Ansøgningsfrist: senest mandag den 11. dec. 2017, kl. 12.00. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikchef Malene Rohrsted, tlf. 35450571. 
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej & Rigshospitalet
 • Kontaktperson
  Malene Rohrsted
  Malene.rohrsted@regionh.dk
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstype
  Overlæge, Afdelingslæge
 • Speciale
  Urologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2018
 • Regionens jobnr.
  208467
 • Quick-nr.
  325186
 • Ansøgningsfrist
  11-12-2017


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej & Rigshospitalet
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Malene Rohrsted
  Malene.rohrsted@regionh.dk
 • Stillingstype
  Overlæge & Afdelingslæge
 • Speciale
  Urologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2018
 • Regionens jobnr.
  208467
 • Quick-nr.
  325186
 • Ansøgningsfrist
  11-12-2017

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge/afdelingslæge til Urologisk Klinik D, Abdominalcentret"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.