Jobbet "Lægesekretær til Team for vurdering og udredning" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Midt

Søndersøparken 1, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Regionspsykiatrien Midt
Team for vurdering og udredning (TVU)
 
 
Vi søger pr. 1. februar 2018 1 lægesekretær til et barselsvikariat, 37 timer ugentlig
 
I Team for vurdering og udredning søger vi en lægesekretær der kan lide udfordringer og forandringer samt udvikling af enkle arbejdsgange. Vi vægter det gode patientforløb højt.
 
 
Vi kan tilbyde:
  • At blive medarbejder i et team i rivende udvikling.
  • Spændende arbejdsmæssige udfordringer og høj faglighed.
  • Fagligt kompetente og engagerede kollegaer, hvor der er plads til faglig støtte, udvikling og diskussion.
  • Et rigtig godt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangstone, stor fleksibilitet og omsorg for hinanden.
 
Vi ønsker:
  • At du er uddannet lægesekretær og har et godt kendskab til Midt EPJ.
  • At du har bred erfaring fra behandlingspsykiatrien.
  • Høj grad af selvstændighed.
  • Gode samarbejdsevner og et godt humør.
  • Engagement, ansvarlighed og fleksibilitet.
  • At du kan lide at skrive, minimum 4 timer dagligt og gerne vil booke patienter.
 
Du skal dele kontor med 1 lægesekretær i Søndersøparken 2 B, Viborg.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos koordinerende sekretær Marianne Johannsen, tlf. 78 47 43 55 eller leder af Klinik for Psykotiske Lidelser, Anna Kirstine Goul, tlf. 7847 4360.
 
 
Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes elektronisk via stillingsopslaget og skal være os i hænde senest fredag den 8. december 2017.
 
Ansættelses samtaler vil foregå mandag den 11. december 2017.
 
 
Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.
 
Afdelingen har et samlet budget på ca. 260 mio. kr. og ca. 525 ansatte.
 
Pr. 1. september 2017 er afdelingen normeret til 101 sengepladser fordelt på:
 
Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (14 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (13 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (13 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).
 
 
Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.
 
- Klinik for intensiv ambulant behandling
  Team for OCD og angstlidelser
- Klinik for affektive lidelser: 
    Team For affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri    

- Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning

    Team for psykotiske lidelser
    Team for ADHD
    Team for nyopdaget skizofreni

    Team for patienter med misbrug og patienter med dom
- Klinik for retspsykiatri


De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektiv team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam.

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.
 
Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.
 
Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok). 
 
 
Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)
 
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale