Jobbet "GENOPSLAG: Fysioterapeut søges til regionssygehuset i Aasiaat" er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

Har du mod på faglige udfordringer i Grønland, så søger vi en erfaren fysioterapeut til en fast stilling på 40 t/ugl med tiltrædelse pr. 1. januar 2018 eller efter aftale.

Sygehuset i Aasiaat er regionssygehus i sundhedsregion Disko i Grønland.

Sygehuset er normeret til 22 senge, og har både kirurgiske, medicinske og neurologiske forløb. Patientunderlaget er borgere fra regionen: Aasiaat, 3 mindre byer og 6 bygder. Der bor i alt ca. 8000 i regionen.

Der er på Regionssygehuset efter opnormering i år to fysioterapeut stillinger og en ergoterapeut stilling.

Det fysioterapeutiske arbejdsfelt er meget bredt, og indebærer behandling af såvel indlagte som ambulante patienter. Som fysioterapeut i det grønlandske sundhedsvæsen arbejdes der som generalist.

Fysioterapeuterne refererer til den ledende regionslæge.

Rehabiliteringsforløbene på sygehuset foregår i et tværfagligt samarbejde med lægerne, ergoterapeuten og plejepersonalet.

Den daglige arbejdstid er fra 8.00 – 16.00 mandag til fredag. Der er ikke vagtordning. Der må påregnes nogen rejseaktivitet til sundhedscentrene i regionen.

 

Opgaver i fysioterapien vil primært være:

  • Genoptræning af indlagte patienter
  • Genoptræning af ambulante patienter
  • Deltagelse i livsstilsambulatoriet
  • Undersøgelse, behandling og instruktion af ambulante patienter henvist fra lægerne i regionen både lokalt og i regionens sundhedscentre
  • Deltagelse i relevante tværfaglige møder

 

Da der er sket en opnormering af fysioterapifunktionen kan fysioterapeuten være med til at påvirke og udvikle funktionen i samarbejde med nu værende fysioterapeut, regionsledelsen og den landsdækkende terapeutfunktion.

Da arbejdsopgaverne i fysioterapien er meget varierede og udføres selvstændigt, lægges der vægt på, at fysioterapeuten har bred erfaring.

 

Vi ønsker en terapeut, som er fleksibel, kan arbejde selvstændigt, som ikke er bange for udfordringer, og kan bidrage til fortsat udvikling i afdelingen og dens tilbud.

Efter et års ansættelse har fastansatte mulighed for betalt deltagelse i kurser.

 

LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og Fysioterapeuter i Grønland (Kalaallit Nunaani Timimik Sungiusaasut) Find din overenskomst her.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Der ydes til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år fra bopælen i norden til bopælen i Grønland, såfremt ansættelsen er over tre år. Der vil til stillingen kunne anvises bolig, som betales efter gældende regler.

 

Ansøgningsfrist: 15. december 2017

 

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201711449)

 

KONTAKT
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende regionslæge Ove Ammitzbøll på-mail OVEA@PEQQIK.GL eller på tlf. +299 58 27 25

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan fås ved henvendelse til personaleadministrationen Jeanette Bjørnestad på mail JELB@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.