Jobbet "Overlæger til Nordsjællands Hospital, Billeddiagnostisk afdeling" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
En eller to overlæger til Nordsjællands hospital, Billeddiagnostisk Afdeling.
 
Billeddiagnostisk afdeling søger efter en eller to overlæger til CT med erfaring specielt inden for onkologi og abdominal diagnostik.
 
Billediagnostisk afdeling på Nordsjællands hospital har igennem de seneste år haft et stærkt fokus på faglig udvikling, uddannelse og godt kollegaskab.  
 
Nordsjællands Hospital er et akuthospital og varetager akut og elektiv billeddiagnostik samt billeddiagnostik for praksissektoren.  
På Billeddiagnostisk Afdeling lægger vi vægt på et godt fagligt miljø og værner om det gode arbejdsmiljø. Du kan forvente at få nogle rigtige søde og dygtige kollegaer med høj faglighed på Billeddiagnostisk Afdeling  
 
For os prioriteres det faglige miljø højt både hvad angår samarbejdet med de kliniske afdelinger om patientforløbene, men også mulighed for at deltage i forskningsprojekter og uddannelse. Vi giver også mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse. 
Afdelingen er fuldt digitaliseret med blandt andet talegenkendelse. Vi har i alt 5 nyere CT skannere og 4 nyere MR skannere samt 5 UL rum med high end udstyr. 
 
Der er nu behov for at udvide med endnu en eller to erfarne overlæger, som har en høj radiologisk kompetence indenfor CT skanning samt specielt erfaring indenfor onko/abdominal radiologi, som er interesseret i at deltage i dette arbejde på tværs af alle modaliteter.
 
Billeddiagnostisk afdeling indeholder både specialet Radiologi og Klinisk Fysiologi og Nuklear Medicin, det er vi stolte af, og der er et rigtig godt samarbejde på tværs af specialerne med fælles funktioner indenfor PET og SPECT CT området. 
 
Den nye overlæge har desuden mulighed for at subspecialisere sig på andre områder, da afdelingen leverer billeddiagnostik til alle lægelige fagområder, idet Nordsjællands Hospital dækker mange faglige specialer.  
 
Jobbet  
Som overlæge på Billeddiagnostisk Afdeling deltager du i det daglige arbejde med at beskrive i et tæt tværfagligt samarbejde med de kliniske afdelinger med kirurgiske og kræft patienter, radiografer og kollegaer om planlægning af patientforløb. I løbet af dagen deltager du ved flere konferencer herunder blandt andet konferencer med de kliniske afdelinger og bidrager til MDT konferencer.
 
Du får ansvar for at supervisere uddannelseslæger, og hver dag vil du sammen med dine kolleger samle op på dagens problemstillinger for herigennem at sikre de bedste patientforløb.   
 
Høj faglighed og medansvar 
På radiologisk afsnit billeddiagnostisk afdeling er vi 15 faste overlæger, 5 overlægekonsulenter, 4 hoveduddannelseslæger og 3 introlæger.  
 
Dine nærmeste kolleger er i CT teamet, hvor I med dig, bliver 10 overlæger, som alle refererer direkte til den ledende overlæge. Du har sammen med dine kolleger stor indflydelse på afdelingens udvikling - for eksempel i forhold til læringsmiljø og implementering og udvikling af nyt apparatur.  
 
Herudover får du også indflydelse på afdelingens daglige drift – og sammen med dine kolleger er du med til at sikre det gode patientforløb.  
 
Dine primære samarbejdspartnere er dine kolleger i billeddiagnostisk afdeling samt Nordsjællands hospitals øvrige afdelinger.   
 
Om os 
Du bliver en del af en afdeling, der er stolte af vores arbejds- og uddannelsesmiljø. Sidste inspektorrapport tilkendegav også dette ved blandt andet at fremhæve:  
  • Et godt læringsmiljø, hvor små problemer ikke når at vokse sig store 
  • Nyt fysisk miljø, hvor der er mulighed for og opfordring til faglig fordybelse 
  • God arbejdstidstilrettelæggelse, hvor der tages hensyn til videreuddannelsen af læger 
Hos os vægter vi faglig sparring, tværfagligt ansvar og ikke mindst at alle bidrager til at få afdelingen til at fungere.  
 
Hos os vægter samarbejdet med de kliniske afdelinger meget højt, og derfor vil du blive inddraget med dine input og deltagelse på samarbejdsmøder med de kliniske afdelinger. 
 
Hos os vægter det faglige miljø ligeledes meget højt, og vi har derfor bl.a. tradition for faglige temaeftermiddage med de kliniske afdelinger med fokus på udvalgte patientforløb. 
 
Fremtidens hospital 
I 2022 står et Nyt Nordsjællands hospital klar – og vi arbejder allerede nu på at forme fremtidens innovative billeddiagnostiske afdeling- Det arbejde håber vi, at du vil være en del af.  
 
Ansættelsesvilkår
Stillingerne kan både være vagtbærende og ikke vagtbærende og til besættelse 1.4.2018 eller snarest derefter. Herudover planlægger vi, at overlægen varetager to til tre lange dage om måneden til klokken 17 med beskrivelse af akutte CT-skanninger.
Den, der ansættes i stillingen kan således eventuelt indgå i bagvagtslaget sammen med afdelingens vagtbærende overlæger og hoveduddannelsessøgende. Der er til dagarbejdet knyttet en 9-skiftet rådighedsvagt fra bolig. I tidsrummet fra kl.22- 07.30 varetages alle røntgen, CT beskrivelser af TMC. I dette tidsrum har radiologen kun rådighedsvagt. Der tilbydes hjemmeopkobling og diagnostisk arbejdsstation.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for overlæger indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.  
 
Den faglige bedømmelse af ansøgeren sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, der svarer til de 7 lægeroller beskrevet af Sundhedsstyrelsen, jf. Vejledningen: Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger’ gældende fra den 25. juni 2013. 
 
Ansøgningsprocedure 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CT områdeansvarlige overlæge Tara Thanon på telefon 4829 5910 eller konstitueret ledende overlæge Per Leth-Espensen telefon 4829 6480 eller læse mere om afdelingen på: http://www.nordsjaellandshospital.dk/
 
Ansøgningsfristen er den d.18.12.2017 kl.12. 
 
Vi ser frem til din ansøgning, CV, publikationsliste, dokumentation af formelle og faglige kompetencer samt eksamensbeviser online via linket her på siden. 
 
Publikationer ønskes ikke medsendt, men rekvireres, hvis det måtte ønskes. 
 
Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til de 7 kompetenceområder, og der lægges vægt på, at du i videst muligt omfang dokumenterer kvalifikationer inden for disse kompetencer. 
 
”Vi forventer som udgangspunkt, at ansøgeren har 5 års erfaring som speciallæge fra en afdelingslægestilling eller anden speciallægestilling”