Jobbet "Sygeplejerske, Kirurgisk gastroenterologisk afsnit 3121" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Kirurgisk gastroenterologisk afsnit med høj faglighed, meget arbejdsglæde og stor patienttilfredshed søger sygeplejerske.  
 
Kirurgisk gastroenterologisk afsnit 3121, søger sygeplejerske i 32 -timers fast stilling eller vikariat fra 1. februar eller 1. marts 2018. Vi søger, om muligt, en sygeplejerske med nogle års erfaring; gerne specialeerfaring. Nyuddannede er også velkomne til at søge. 
 
Vores patienter opereres for sygdomme i såvel øvre som nedre del af mave-tarmkanalen; primært i elektive forløb. Særligt opereres for colorectale levermetastaser i optimerede forløb. Også patienter med abdominale katastrofer, korttarm og IBD opereres og vi samarbejder tæt med vores gastro-medicinske afdeling CA. Der foretages også ventrikelresektioner og total gastrektomi. Vi modtager akutte patienter fra traumecentret og fra andre afdelinger på Rigshospitalet. Alt i alt har vi et meget bredt speciale med komplekse patienter i alle aldre og mulighed for faglig fordybelse og udvikling. Se evt. mere på vores hjemmeside www.kir-gastro.rh.dk 
 
Vi er et erfarent ledelsesteam og en personalegruppe med høj faglighed og trivsel. Vi er en skøn, social og humoristisk afdeling! 
 
Vi tilbyder personlig og faglig udvikling, og vægter selvledelse, dialog, trivsel, åbenhed, værdier og samarbejde i gruppen højt. Vi arbejder målrettet med positiv psykologi og ser muligheder i stedet for begrænsninger. 
 
Dette søges gennem: 
  • Kommunikationstræning med fokus på lytning, anerkendelse og feedback 
  • Supervision og anerkendende kommunikation både individuelt og i grupper 
  • Ugentlige sygeplejekonference med refleksion, nytænkning og planlægning af patientforløb 
  • Uddannelse kombineret som teoretisk undervisning og læring i praksis  
  • Temadage og temapersonalemøder  
  • Individuelle udviklingsplaner og kompetencevurdering ud fra MUS-samtaler 
  • Holdningsdiskussioner om etik og værdier 
  • Tværfaglig afsnitsledelse med daglig konference. 
  • Individuel vejledning og sparring med udviklingssygeplejerske 
 
Du vil følge afdelingens introduktions- og oplæringsprogram i 4 til 6 uger med afsluttende evaluering samt deltage i interne og eksterne kurser i specialet, bl.a. VAC-, sår- og stomikurser. Programmet bliver målrettet til dig af afdelingssygeplejerske Kristina Clausen og klinisk udviklingssygeplejerske Rikke Sinding. På sigt vil du blive tilbudt kirurgisk efteruddannelse, der består af 6 moduler af en uges varighed samt praktikvejlederkurser. 
 
Vi arbejder med nøglepersoner og interessegrupper indenfor flere områder som stomipleje, diabetes, smertebehandling, ernæring, fatique, kirurgiske sår og dokumentation. Der er mulighed for at blive nøgleperson på sigt. Vi arbejder med standardplejeplaner og kliniske retningslinjer. 
 
Du har ca. 10 vagter pr. 6 uger, weekendvagt hver 3. weekend i 8-timers vagter og fleksibel arbejdstidsplan, hvor personlige ønsker søges efterkommet. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Løn- og Takstnævn. 
 
Hvis ovenstående har vakt din interesse, så er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Kristina Clausen 35 45 81 97, e-mail: kristina.clausen@regionh.dk eller oversygeplejerske Bo Marcel Christensen, tlf: 35 45 10 65.  
 
Ansøgningsfristen er d. 5. januar 2018 inden kl. 12. Samtaler vil være i uge 2.