Jobbet "Ambitiøs forbedringskonsulent søges til Psykiatrisk Center Nordsjælland" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
På Psykiatrisk Center Nordsjælland har vi de seneste fem år arbejdet systematisk med at forbedre kvaliteten og effektiviteten i behandlingen via leanmetoder og PDSA-metodikken. Arbejdet med at skabe en egentlig forbedringskultur, hvor vi systematisk arbejder med at skabe løbende målbare forbedringer, er godt i gang, men vi har brug for en ny kollega! Vil du være en del af et ambitiøst center, hvor nøgleordene i kvalitetsudviklingen er: kliniknære forbedringsinitiativer, relevante styringsdata og meningsdrevne forandringsprocesser?  
 
Psykiatrisk Center Nordsjælland er kendt for et højt fagligt niveau i behandling og pleje med et brugerinddragende perspektiv. Vi skaber værdi for patienterne, inddrager de pårørende og udvikler os hele tiden, både som medarbejdere og som organisation. Vi tror på, at kvalitet og effektive arbejdsgange kommer såvel patienter som personale til gode. Vi er pionerer inden for udvikling af systematisk forbedringskultur i psykiatrien. Psykiatrisk Center Nordsjælland er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centret har mere end 500 medarbejdere på 17 forskellige afsnit, beliggende på matrikler i Hillerød, Helsingør og Frederikssund og på nuværende tidspunkt 152 sengepladser. Vi arbejder målrettet med forbedringskultur i vores bestræbelser på at kompetenceudvikle, overholde udrednings- og behandlingsretten samt minimere brugen af tvang.  
 
Kvalitet og forbedringsarbejdet på Psykiatrisk Center Nordsjælland 
Kvalitets- og forbedringsteamet understøtter både med form og indhold forbedringsarbejdet. Vi støtter ledere i arbejdet med målstyring og nedbrydning af definerede driftsmål for opnåelse af den ønskede effekt til gavn for patienterne.  
 
I stillingen som forbedringskonsulent vil du blive tilkoblet nogle faste afsnit, hvor du skal understøtte afsnitsledelsen i afholdelse af forbedringsmøder, forbedringsevent, forståelse af styringsdata og vejledninger mm.  

Konkret består opgaverne i:

 • Facilitering af forbedringsarbejdet på afsnitsniveau
 • Afvikling af audits på afsnit og centerniveau
 • Afholdelse af forbedringsevents, workshops mm.   
 • Understøtte at vi er gearet til ekstern kvalitetskontrol (ex. Risiko baseret tilsyn mm)  
 • Forberedelse af sparring med afsnit: Data analyse, procesforståelse og kliniske vejledninger   
 • Understøtte og selv udføre implementeringsopfølgning og effektmåling
       

Dine kvalifikationer:

 • Gerne sundhedsfaglig uddannelse  
 • Solid erfaring med forbedringsarbejde (min 2 år) 
 • Relevant kandidatgrad  
 • Navigerer naturligt i IT systemer og med databearbejdning i Excel 
 • Stor organisationsforståelse, gerne kendskab til politisk ledet organisation, godt humør og robusthed, når modstand mødes 
 • Arbejder selvstændigt, målrettet, udadvendt og med stort engagement og du er samtidig god til såvel skriftlig som mundtlig formidling 
Arbejdspladsen
Du kommer til at indgå i et kvalitets- og forbedringsteam bestående af ca. 6 kollegaer, som alle arbejder med forskellige kvalitet- og udviklingsområder. Centrale udviklingsområder som der arbejdes med i enheden er: Patientsikkerhed, tværsektorielt samarbejde, patient- og pårørendeinddragelse, fastholde og udvikling af forbedringsmetoder, ledelsesinformation og diverse former for udviklings- og analysearbejde.         
 
Ansættelsesvilkår  
Stillingen er på 37 timer. og er til besættelse 1. februar 2018 eller efter aftale.
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst på området..

Ansøgningsprocedure
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kvalitets- og forbedringschef Morten Nordvall-Lassen på tlf.: 31 13 57 75.

Ansøgningsfristen er den 8. december 2017, kl. 12.00.  

Ansøgning, CV, uddannelsespapirer og andre relevante dokumenter sendes online via linket på siden.