Jobbet "To overlæger til intensive sengeafsnit, Psykiatrisygehuset i Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

 

Pr. 01.01.18 eller snarest herefter søger vi to aktive og engagerede overlægekolleger, der har lyst til at være med til at udvikle kulturen med større fokus på den tværfaglige behandling, brugerinddragelse, reduktion af anvendelsen af tvangsforanstaltninger og god kvalitet i behandlingen.

Profilerne vi leder efter er overlæger, der har lyst til at arbejde med at forbedre den sammenhængende psykiatri, som er kreativt tænkende og som har lyst til at indgå i og være med til at skabe et fagligt fællesskab. Psykiatrien Vest lægger vægt på fleksibilitet i ansættelsen.

Vores nye kolleger må gerne have særlige kompetence- og interesseområder, og stillingerne kan designes, så der bliver tid til fordybelse inden for et psykiatrisk subspeciale eksempelvis psykoterapi, psykofarmakologi, akut psykiatri eller psykopatologi.

Der er mulighed for efteruddannelse inden for fordybelsesområdet samt årlig deltagelse i en international konference.
Vi støtter desuden deltagelse i Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde.

De aktuelle stillinger er ved vores to kommende intensive sengeafsnit SL2 og SL3. Afsnittene opnormeres og suppleres med nyoprettede stillinger med specialpsykolog og aktivitetsmedarbejdere.

Sengeafsnittene er beliggende i det smukke, nybyggede psykiatriske hospital i Slagelse, og er en del af Psykiatrien i Region Sjælland.

Psykiatrien Vest har en Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) med 12 pladser, heraf seks højt skærmede, og en række integrerede sengeafsnit med 17 sengepladser, heraf to skærmede. De integrerede afsnit samarbejder to og to og er i hovedsag geografisk rettede mod optag af patienter fra bestemte kommuner i optageområdet. De pågældende to afsnit (SL2 og SL3) omorganiseres aktuelt i tæt samarbejde mellem ledelser, medarbejdere og brugere til intensive afsnit med hver 16 senge.

Der er tilknyttet seks distriktspsykiatrier i henholdsvis Slagelse, Ringsted, Sorø, Holbæk, Kalundborg og Nykøbing Sjælland samt to psykiatriske klinikker med psykoterapeutisk behandling.

Der er KBU-, I-, AP- og H-læger tilknyttet afdelingerne og overlægerne har vejlednings- og undervisningsopgaver i forbindelse med stud.med. og yngre lægers uddannelse.

De to overlæger indgår i afsnitsledelse sammen med afsnittenes afdelingssygeplejersker.

Afsnitsledelsen refererer direkte til afdelingsledelsen i Psykiatrien Vest. 

Overlægerne deltager i 10-12 skiftet bagvagt fra bolig. Der er fast fremmøde i tidsrummet kl. 15.00 – 18.00 på hverdage og kl. 9.00 – 15.00 i weekends.

Der er samtidig tilstedeværende forvagt døgnet rundt aktuelt suppleret med et stud.med. vagthold fra kl. 10-22.

Løn i henhold til gældende overenskomst for overlæger med attraktiv individuel lønpakke.

I henhold til Region Sjællands personalepolitik er det en betingelse for ansættelsen, at der indhentes tilfredsstillende straffeattest (§22) og børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende overlæge Birgitte Welcher, 27 15 28 59 eller koordinerende ledende overlæge Kristen Kistrup, 30 57 44 72.

Ansøgningen sendes via "søg jobbet".

Ansøgningsfrist 04.12.17 

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.