Jobbet "Overlæge / afdelingslæge – Nefrologisk klinik P" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
En stilling som overlæge/ afdelingslæge i Abdominalcentret ved Nefrologisk Klinik P er ledig til besættelse snarest. 
 
Klinikkens ansvars- og arbejdsopgaver 
Nefrologisk Klinik P, Rigshospitalet, er en højt specialiseret nefrologisk enhed i Region Hovedstaden.  Arbejdsopgaverne omfatter udredning og behandling af akutte og kroniske medicinske nyresygdomme, herunder akut og kronisk dialyse og plasmaferesebehandling, svær renal hypertension samt behandling af svære forstyrrelser i kalciumstofskiftet. Desuden foretages i samarbejde med Urologisk klinik D nyretransplantationer for Region Hovedstaden og Region Sjælland, Grønland og Færøerne. 
Klinikken udfører pædiatrisk nefrologi og nyretransplantation. Ambulatoriet har ca. 16.000 patientkontakter om året. Patienterne er dels ca. 600 nyretransplanterede patienter, dels patienter med kronisk progredierende nyrelidelser og dels patienter med vanskelig behandlelig hypertension.  
Aktuelt behandles godt 330 patienter med dialyse, heraf ca. 70 patienter i peritonealdialyse.  
Der er tilknyttet et udviklings- og forskningslaboratorium. 
 
Kvalifikationer 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin:nefrologi. Overlægen skal selvstændigt kunne varetage alle klinikkens funktioner på bagvagtsniveau. Klinikken har forskningsforpligtigelse på området. Overlægen forventes at fungere op til halvdelen af tiden i hæmodialysefunktionerne på dialysesatellitten på Frederiksberg Hospital. De øvrige funktionsområder kan forhandles på baggrund af ansøgerens ønsker og kompetencer. Stillingen kan på den baggrund eventuelt blive vagtfri. Ansøgere vil blive bedømt i henhold til de 7 kompetencer for bedømmelse af speciallæger. 
 
Speciallæger, som ikke opfylder regionens krav om 5 års anciennitet som speciallæge, opfordres også til at søge stillingen, idet der er mulighed for ansættelse som afdelingslæge afhængig af ansøgers kvalifikationer. I så fald tilpasses kompleksiteten af arbejdsopgaverne tilsvarende. 
 
Løn- og ansættelsesforhold 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for overlæger mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af speciallæger. Hvis ansættelsen sker som afdelingslæge, følger løn- og ansættelsesvilkår overenskomst mellem Regionernes Løn- og Takstnævn og Yngre Læger. 
 
Vagt 
Stillingen er pålagt vagtforpligtigelse, men kan eventuelt blive vagtfri.. 
 
Undervisning og forskning 
Der lægges vægt på, at ansøgere kan dokumentere undervisnings- og forskningserfaring med henblik op at kunne varetage præ- og postgraduat uddannelse samt forskning og udvikling indenfor specialet. 
 
Yderligere oplysninger 
Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Klinikchef, professor, dr. med.  
Bo Feldt-Rasmussen, Nefrologisk klinik P, tlf. 3545 2135 eller på mail, Bo.Feldt-Rasmussen@regionh.dk.  
Stillingsbeskrivelsen kan rekvireres samme sted.
 
Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation, curriculum vitæ, indeholdende komplet publikationsliste med angivelse af de 10 vigtigste publikationer. Publikationerne vil blive rekvireret, såfremt dette skønnes nødvendigt.  
 
Ansøgningen stiles til Klinikchef, professor Bo Feldt-Rasmussen senest mandag, den 11. december kl.12.00.