Jobbet "Overenskomstansat overlæge i ortopædkirurgi" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Ortopædkirurgisk afdeling Amager og Hvidovre Hospital søger pr. 1. marts 2018 eller snarest derefter en overenskomstansat overlæge til ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital, med ansvar for hoftefrakturenheden. 
Stillingen er aktuelt vagtfri. 
 
Ortopædkirurgisk afdeling har et specielt sengeafsnit for hoftefrakturpatienter. 
Afdelingen har stor erfaring med hoftefrakturpatienter og ovennævnte specialiserede afsnit har eksisteret i næsten 15 år.  
 
Der søges en speciallæge med interesse for hoftefrakturer samt interesse for at være leder af enheden og deltage i den videre opbygning og udvikling af hoftefrakturenheden. 
Speciallægen vil således være ansvarlig for den daglige drift i enheden, herunder de øvrige ortopædkirurgiske speciallæger, yngre læger samt det plejepersonale og de sekretærer, der er tilknyttet enheden. 
Ansøgeren vil blive ansvarlig for indrapportering til relevante databaser og at opfylde relevante kvalitetsmål i samarbejde med afdelingsledelsen. 
Ansøgeren skal være erfaren med behandling af hoftefrakturpatienter og være interesseret i at oplære det øvrige personale, herunder yngre læger. 
Har i samarbejde med en i afdelingen ansat medicinsk overlæge ansvaret for den daglige stuegang i anheden. Dette foregår også i samarbejde med øvrige speciallæger og yngre læger. 
Ansøgeren skal medvirke til koordinering af det samlede behandlingsforløb for enhedens patienter. 
Udover hoftefrakturenheden tilknyttes overlægen den traumatologiske sektion og vil indgå i de faglige diskussioner, der er i denne gruppe. 
Skal derudover også kunne deltage i øvrig traumatologisk aktivitet.  Det er derfor en fordel med en bredt uddannet traumatolog. 
 
Ansøgeren vil i øvrigt indgå i et tværfagligt samarbejde på flere områder i organisationen. 
Skal kunne repræsentere afdelingen udadtil i forhold til hoftefrakturområdet. 
 
Der vil blive foretrukket en ansøger, der har dokumenteret interesse for forskning, men det er ikke et krav. 
 
Den daglige arbejdstilrettelæggelse vil i øvrigt blive planlagt i samarbejde med den ledende overlæge. 
 
Vi ønsker således en ansøger med 
Bred erfaring med hoftefrakturpatienter og gerne med ledelseserfaring inden for samme område. 
Gerne forskningserfaring og lyst til at uddanne og undervise samt interesse for innovation og udvikling.  
Gode tværfaglige samarbejdsevner. 
 
Om ortopædkirurgisk afdeling 
Ortopædkirurgisk afdeling har en fælles vision. Vi vil være landets førende og mest dynamiske ortopædkirurgiske afdeling med den største patienttilfredshed og den højeste personaletrivsel blandt afdelingens 380 ansatte. 
Ortopædkirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital har i alt 84 sengepladser fordelt på 4 sengeafsnit. Tre afsnit med i alt 67 akutte senge og et elektivt 5 døgns afsnit med 17 senge.  
Årligt har ambulatoriet ca. 65.000 konsultationer, og der udføres ca. 8.500 operationer, hvoraf 3.000 er akutte operationer, 2.000 elektive operationer og 3.500 sammedagskirurgiske operationer. 
 
Specialeområderne er hofte- og knæalloplastik, artroskopisk kirurgi, børneortopædkirurgi, fod-ankelkirurgi, håndkirurgi og traumatologi. 
 
Som det fremgår, har afdelingen en stor ambulant virksomhed, og der er ambulatorier både til sygeplejefaglig behandling og til lægefaglig behandling i ambulatoriet.  
 
Der foregår på afdelingen løbende kvalitetsudvikling med optimering af patientforløb, og der er tilknyttet forskningsmedarbejdere til afdelingen. 
 
Ansøgeren forventes at deltage i den løbende revision af afdelingens instrukser samt udarbejdelse af nye instrukser og undervisning af yngre læger og medicinstuderende. 
 
Ansøgningen bedes udfærdiget i henhold til de 7 lægeroller, og ansøgningen bedes sendt elektronisk. 
 
Ansøgningsfrist 10. december og samtaler forventes at finde sted uge 50-51 
 
Yderligere oplysninger samt rekvirering af stillingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Peter Gebuhr, tlf. 38 62 23 30 eller til sekretær Birgit Nielsen, tlf. 38 62 23 31.