Jobbet "Introduktionsstilling ved Kirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsengade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt
Ved kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus er en introduktionsstilling ledig til besættelse 1. februar 2018 eller efter aftale.  
 
Afdelingen er en bred kirurgisk afdeling med kirurgisk gastroenterologi samt plastik og mamma kirurgi under fælles ledelse. Der er et optageområde på ca. 250.000 indbyggere. Et højt aktivitetsniveau på ca. 22.000 ambulante besøg og ca. 7000 indlæggelser pr. år.  
 
Afdelingen beskæftiger sig med såvel akut som elektiv udredning og behandling indenfor øvre og nedre gastroenterologi, mammae-, hernie- og bariatrisk kirurgi. Afdelingen behandler komplikationer til bariatrisk kirurgi som regionsfunktion.  
 
Urologisk og plastikkirurgisk afdeling er tæt knyttet til afdelingen. I vagterne modtages og iværksættes primær udredning og behandling af urologisk og plastik kirurgiske patienter af det kirurgiske vagthold.  
 
Afdelingen er geografisk placeret på to matrikler i Esbjerg og Grindsted. Funktioner på begge matrikler må påregnes.  
 
Kirurgisk afdeling er kendetegnet ved et tæt multidisciplinært samarbejde indenfor afdelingens egne specialer samt afdelingens samarbejdspartner indenfor radiologi, anæstesi, patologi, nuklearmedicin og onkologi.  
 
Der er 3 vagtlag bestående af for-, mellem- og bagvagt.  
 
Introduktionslæger indgår i 7-skiftet tilstedeværelsesvagt som mellemvagt. Vagtarbejdet orienteres omkring en fælles akutmodtagelse.
 
Du kan forvente:  
• At få en bred kirurgisk uddannelse  
• Mulighed for at stifte bekendtskab med de kirurgiske specialer og dermed en større sikkerhed for at tage det rette specialevalg  
• Oplæring i gastroskopi og sigmoideoskopi  
• Oplæring i herniekirurgi  
• Oplæring i laparoskopi, herunder appendektomi og cholecystektomi  
• Introduktionslæger tilbydes Davos-kursus  
• Mulighed for at starte forskning via sygehusets forskningscenter  
• Fokus på individuelle uddannelsesplaner  
 
Løn og ansættelsesforhold:  
Løn i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Stillingen er omfattet af ny løn.  
 
Ansøgningen modtages via nedenstående link senest 8. december 2017.  
Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 50.  
 
Yderligere oplysninger:  
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Christina Tinghus tlf. 79185438 eller mail christina.tinghus@rsyd.dk eller uddannelsesansvarlig afdelingslæge Rasa Skrupskelyte Petersen tlf 79185692 eller mail Rasa.Skrupskelyte.Petersen@rsyd.dk 
 
Vi glæder os til at høre fra dig.