Jobbet "Kvalitetssygeplejerske til Psykiatrien Syd, Vordingborg" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg

Dit næste skridt

Spændende og udfordrende stilling som kvalitetssygeplejerske i Psykiatrien Syd

Psykiatrien Syd består af seks sengeafsnit beliggende i Vordingborg, fire distriktspsykiatrier i Næstved, Vordingborg, Maribo og Nykøbing F, to psykiatriske klinikker i Maribo og Næstved samt en centerterapi og fys/ergoterapi.

Kvalitetssygeplejersken er organiseret i en stabsenhed og refererer til afdelingsledelsen og betjener hele organisationen i samarbejde med de øvrige stabsmedarbejdere.

Psykiatrien Syd er en udviklingsorienteret og nytænkende organisation og har adskellige igangværende projekter, bl.a. deltager vi i Sikker Psykiatri, etablering af 23 nye ”særlige pladser”, nedbringelse af tvang, opfølgning på implementering af Sundhedsplatformen, projekter på tværs i samarbejde med kommunerne etc.

De primære arbejdsopgaver er at kvalitetsudvikle pleje og behandling samt implementere nye tiltag i samarbejde med ledere og medarbejdere i de enkelte teams og afsnit. Patientsikkerhedsarbejdet hører også til arbejdsfeltet.

Kvalitetssygeplejersken skal kunne bistå og udøve ledelsestøtte til afdelingsledelsen indenfor kvalitets- og udviklingsområdet, samt kunne agere selvstændigt på vegne af afdelingsledelsen i diverse sammenhænge. Det forventes, at kvalitetssygeplejersken selvstændigt kan udarbejde dagsordener, sagsfremstillinger, referatskrivning samt varetage opfølgning på diverse møder. Der forventes derfor høj selvstændighed i opgavevaretagelsen

Derudover skal kvalitetssygeplejersken være tovholder på projekter samt yde bistand og støtte i forhold til projekt og udviklingsprocesser. Det er af afgørende betydning, at du er vedholdende, iderig og fagligt velfunderet.

Monitorering og opfølgning på kvalitetsdata er en vigtig del af kvalitetssygeplejerskens arbejdsområde. Derudover løbende at lave kvalitetsovervågning, bl.a. ved journalaudit. 

Kvalitetsudviklingen foregår i tæt samspil med klinikerne, så hovedparten af arbejdstiden vil være ude blandt klinikerne. 
Det er således en spændende og attraktiv stilling med rig mulighed for indflydelse på udviklingen af den psykiatriske patientbehandling både i Psykiatrien Syd, men også i hele Region Sjælland, idet kvalitetsmedarbejderen indgår i regionale fora. Der er således gode muligheder for såvel faglig som personlig udvikling.

Vi forventer følgende kvalifikationer

 • Psykiatrisk erfaring
 • Specialuddannelse i psykiatri 
 • Gerne cand.cur. 
 • Gerne erfaring fra projekt og udviklingsarbejde
 • Erfaring og viden om kvalitet og udvikling i sundhedsvæsenet, helst fra psykiatrien
 • Evner at arbejde målrettet, detaljeret og systematisk i kvalitets- og udviklingsarbejdet
 • Evner at indgå i et tæt samarbejde med Psykiatrien Syds tværfaglige medarbejdere samt enhedsledelserne i kvalitets- og udviklingsopgaver
 • Evner at forstå og indgå i pædagogiske processer  
 • Evner implementering af overordnede politikker og strategier samt udarbejdelse af lokale retningsgivende dokumenter
 • Være udviklings og serviceminded 

Vi tilbyder

 • En attraktiv stilling med muligheder og udfordringer i en stor og udviklingsorienteret organisation
 • Tæt samarbejde og sparring med engagerede medarbejdere og ledelsesgruppe
 • Mulighed for uddannelse indenfor kvalitet 

Yderligere information om stillingen samt funktionsbeskrivelse fås ved henvendelse til ledende oversygeplejerske Mia Hesselberg, 58 53 70 05 eller 51 51 23 14. 

Straffeattest
I forbindelse med ansættelse skal der jf. Regionens politik herom indhentes straffeattestoplysninger.

Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist 19.01.18 

Ansættelsessamtaler 23.01.18

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.