Jobbet "To overlæger/afdelingslæger søges til RehabiliteringsCenter for Muskelsvind" er udløbet

Region Midtjylland

RehabiliteringsCenter for muskelsvind

Kongsvang Allé 23, 8000 Århus C.

Dit næste skridt

Brænder du for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring lange patientforløb? Kan du lide at have fleksibel arbejdstid og have mange forskellige funktioner? RehabiliteringsCenter for Muskelsvind omstrukturerer og søger derfor to speciallæger i nyoprettede stillinger til en lægefaglig styrkelse af de tværfaglige teams.

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind (RCFM) er en selvejende institution, der varetager højtspecialiseret neurorehabilitering af personer med muskelsvind og amyotrofisk lateral sclerose (ALS) i tæt samarbejde med de neurologiske og pædiatriske afdelinger og kommunerne. RCFM er et landsdækkende sengeløst hospital, hvor bruger- og pårørendekontakten foregår ambulant eller i brugerens hjem.

Vi søger to speciallæger der

 • Er speciallæge i et relevant speciale og besidder brede kompetencer

 • Har erfaring med eller interesse for rehabilitering som en helhedsorienteret indsats

 • Har en bred indsigt i, hvilke sundhedsydelser der varetages i de forskellige sektorer

 • Har lyst til at netværke og samarbejde med behandlingsspecialisterne i både indland og udland

 • Har lyst til at indsamle viden om de forskellige diagnosegrupper, så denne viden kan bruges fremadrettet i rehabiliteringsøjemed

 • Har lyst til at indgå i et tværfagligt konsulentteam bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, socialrådgivere og psykologer

 • Har lyst til at være med til at definere og strukturere egne funktioner og opgaver

Vi tilbyder

 • En vagtfri stilling med fleksibel arbejdstid

 • Ansættelsesstart pr. 1. februar 2018 eller efter aftale

 • Mulighed for nedsat tid

 • Gode muligheder for deltagelse i forskning og udviklingsarbejde

 • Et kollegialt miljø med arbejdsglæde og nærvær

 • Stillingerne er geografisk placeret i henholdsvis Høje Taastrup og Aarhus

 • Ansættelse efter kvalifikationer

Eksempler på lægefaglige funktioner

 • Visitation af nyhenviste patienter samt visitation til opfølgende ydelser

 • Lægefaglig rådgivning og sparring til brugere, pårørende, samarbejdspartnere og konsulenter

 • Deltagelse ved tværfaglige møder med samarbejdspartnere i komplekse sager

 • Formidling om muskelsvind og ALS, herunder undervisning af patienter, pårørende og fagpersoner

 • Deltagelse på konferencer i ind- og udland

Om RCFM

RCFM har hovedsæde i Aarhus og en afdeling i Høje Taastrup. I Aarhus ligger sekretariatet, en forsknings- og udviklingsafdeling og konsulentfunktionen for Vestdanmark. I Høje Taastrup ligger konsulentfunktionen for Østdanmark. RCFM har 33 medarbejdere fordelt på læger, socialrådgivere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, forsknings- og kommunikationsmedarbejdere samt koordinatorer. Der er godt 3000 børn, unge og voksne med muskelsvind eller ALS henvist til RCFM.

Læs mere om RCFM og neuromuskulære sygdomme på www.rcfm.dk

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør og cheflæge Heidi Aagaard, tlf. 22652400

Ansøgning

 • Sendes til: Direktør og cheflæge Heidi Aagaard, RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, Kongsvang Allé 23, 8000 Aarhus C eller pr. e-mail til: heaa@rcfm.dk

 • Ansøgningsfrist tirsdag den 12. december 2017

 • Ansættelsessamtaler forventes at blive afviklet fredag den 15. december 2017 i Aarhus samt onsdag d. 20. december 2017 i Høje Taastrup.