Jobbet "Primærbehandler(ergoterapeut/sygeplejerske) til OPUS – Klink for Skizofreni, Afd. P – Afdeling for Psykoser, Århus Universitetshospital Risskov. Fast stilling på fuld tid." er udløbet

Region Midtjylland

AUH Afd P - Klinik for unge med skizofreni (OPUS)

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Vi søger en primærbehandler til vores OPUS-team, ergoterapeut eller sygeplejerske, 37 timer ugentligt pr. 01.01.2018 eller snarest muligt derefter. Der er tale om en fast stilling.

Om Afdeling P
Afdeling P varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for psykoseområdet samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.
Afdelingen omfatter fire sengeafsnit med i alt 74 sengepladser, hvoraf tre senge er brugerstyrede. Afdelingen har tre ambulante enheder: Ambulant Psykoseenhed med Neuropsykiatrisk Enhed, Klinik for Skizofreni (OPUS) samt M-Ambulatoriet, som primært udreder og behandler patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Desuden rummer afdelingen Psykiatrisk Modtagelse samt en forskningsenhed. I forbindelse med udflytning til Skejby(Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien) ultimo 2018, vil der den kommende tid pågå flere organisatoriske ændringer.

Om OPUS
OPUS klinikken yder ambulant behandling i op til to år til patienter over 18 år med nydiagnosticeret skizofreni fra Århus, Favrskov og Samsø Kommuner og har p.t. ca. 140 patienter tilknyttet. Klinikken er tværfagligt bemandet med læger, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter, sekretærer samt socialrådgiver.
Der arbejdes efter kognitive metoder. En stor del af behandlingen er organiseret i grupper såsom psykoedukation for patienter og pårørende, flerfamiliegruppemm.

Dit arbejde vil bl.a. bestå af
 • varetagelse af ambulante behandlingsforløb
 • hjemmebesøg og opsøgende indsats
 • gruppebehandling
 • pårørendearbejde
 • undervisningsopgaver m.v. i forhold til patienter og pårørende
 • samarbejde med talrige interne og eksterne samarbejdspartnere
Vi ønsker en medarbejder, som
 • har psykiatrisk erfaring
 • har erfaring med tidlig intervention og assertiv tilgang
 • har erfaring med kognitive behandlingsmetoder samt behandling i grupper
 • er god til at skabe og vedligeholde behandlingsalliance
 • har lyst og evne til at arbejde selvstændigt og fleksibelt
 • har flair for samarbejde
Vi tilbyder
 • varierede arbejdsopgaver
 • et spændende og udviklende tværfagligt miljø
 • en afslappet omgangstone og fagligt engagerede kolleger
 • selvstændige arbejdsopgaver i kombination med tæt teamwork
 • regelmæssig supervision

Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende regler.
Ansøgningsfrist: 11.12.2017, ansættelsessamtaler forventes afholdt 18.12.2017

Yderligere information om stilling: ledende sygeplejerske Peder Buck på tlf. 51258210
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale