Jobbet "Speciallæge til håndsektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Slagelse Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ingemannsvej 44, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Vi søger en dynamisk og rutineret speciallæge til håndsektionen på Slagelse Sygehus.

Vi skal udbygge og styrke Håndsektionen yderligere og har brug for din erfaring og dine ideer til dette.

Vi er
Håndsektionen består aktuelt af en specialeansvarlig overlæge, tre overlæger og fire afdelingslæger.

Afdelingens aktiviteter er fordelt på to matrikler i henholdsvis Slagelse og Næstved. I Slagelse er der Akut Sygehus og i Næstved ligger Center for Planlagt Ortopædkirurgi hvor der foregår en meget stor elektiv produktion (ambulant kirurgi og alloplastik operationer).

Afdelingen har en forskningslektor og det er hensigten at også den store aktivitet i håndsektionen skal udnyttes til kliniknær innovation og udvikling.

Vi har brug for
Afdelingen har et stærkt fokus på det gode patientforløb og arbejder løbende i forbedringsprocesser.

Vi har derfor også brug for dine ideer og dit engagement til at udvikle og styrke afdelingens profil og samarbejde med patienterne om dette. Derfor vægtes dine egenskaber som samarbejdspartner og eventuelle erfaringer med at arbejde med patientforløb på linje med dine håndværksmæssige kompetencer.

Du forventes at deltage i undervisningen af sektionens yngre speciallæger.

Stillingen er forbundet med beredskabsvagt fra bolig.

Yderligere oplysninger
Kontakt venligst ledende overlæge Thomas Houe, 56 51 46 24 hvis du har spørgsmål vedrørende stillingsopslaget eller afdelingen.

Bemærk at stillingen kun kan søges elektronisk

Ansøgning bedes indehold cv, med oplysning om cpr.nr. eksamensår og resultat, nuværende ansættelse evt. med referencer, tidligere ansættelse.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de syv kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

Vi gør opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelsen.

Løn- og ansættelsesforhold
Sker efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist 15.12.17

Samtaler 19.12.17 indkaldes pr. mail

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave