Jobbet "Sygeplejersker med 1-årigt introduktionsforløb til Psykiatrien Vest, Psykiatrisygehuset i Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

 

Godt i gang i Psykiatrien Vest

Almenpsykiatrien, Psykiatrien Slagelse søger sygeplejersker til faste stillinger med et helt særligt 1-årigt introduktionsforløb med start hurtigst muligt. 

Introduktionsforløbet er skræddersyet netop til dig, som ønsker at arbejde med mennesker med psykisk sygdom.

Alle er velkomne til at søge, idet introduktionsforløbet er tilrettelagt på en sådan måde, at både nyuddannede og erfarne sygeplejersker med eller uden psykiatrisk erfaring kan søge stillingerne. Introduktionsforløbet starter med tre spændende introdage/ internat (inkluderer en overnatning), som efterfølges af 8-10 undervisningsdage. Der vil endvidere være løbende sygeplejefaglig vejledning og supervision i et formaliseret netværk for nyansatte i introduktionsstilling.

Du tildeles en mentor, der vil følge dig igennem hele forløbet. Din mentor sikrer, at introduktionen bliver grundig og kontinuerlig.

Der er tale om fuldtidsstillinger med skiftende vagter, som er alle placeret i nyt psykiatrisygehus i Slagelse.

Hvis du vil høre mere om introduktionsstillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Vivian Skjoldshøj, 24 65 06 96.

Her vil du også kunne rekvirere skriftligt materiale om stillingerne. 

Ansættelsessamtaler og ansættelse finder sted løbende, send derfor din ansøgning hurtigst muligt. 

Løn og ansættelser finder sted  i henhold til gældende overenskomst og jf. Region Sjællands personalepolitik er det en betingelse for ansættelsen, at der indhentes tilfredsstillende straffeattest (§22) og børneattest.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.