Jobbet "Fysioterapeut, barselsvikar, Specialområde Hjerneskade, Josiassens Vej" er udløbet

Region Midtjylland

Josiassens Vej

N.P. Josiassensvej 8, 8500 Grenaa

Dit næste skridt
Josiassens Vej er en del af Specialområde Hjerneskade under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Specialområde Hjerneskade består af fem døgntilbud og tre dagtilbud i Østjylland. Målgruppen er personer over 18 år med erhvervet hjerneskade og/eller en varig fysisk funktionsnedsættelse.
 
Til vores afdeling Josiassens Vej i Grenå søger vi en barselsvikar 1. februar 2018 til 31. januar 2019:
 • En fysioterapeut 30 timer ugentlig. Arbejdet ligger om dagen og der arbejdes hver 2. weekend.
Josiassens Vej
Er et døgntilbud til 8 borgere, som bor i egen lejlighed. Alle lejligheder er placeret i et fælleshus, hvor der også findes stue, køkken, vaskehus. Borgerne på Josiassens Vej er mænd i alderen fra 29-68 alle med erhvervede hjerneskader flere af borgerne har ligeledes belastninger af somatisk og psykiatrisk karakter, her kan nævnes diabetes, dissemineret sklerose, personlighedsforstyrrelse, OCD og skizofreni.
Der er borgere med problemskabende adfærd.

Vores pædagogiske strategier tilrettelægges ud fra en neuropædagogisk og anerkendende tilgang. Vi har særligt fokus på at kompensere for den enkelte borgers funktionsnedsættelser samt bevare den enkeltes integritet og skabe overblik over hverdagen.
 
Josiassens Vej tilbyder:
 • Et spændende arbejdsmiljø i en omskiftelig hverdag, med store faglige og personlige udfordringer.
 • Vi arbejder i flerfaglige teams (pædagoger, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeut og ergoterapeut).
 • Vi har faglig vejledning med udgangspunkt i en neuropædagogisk forståelsesramme.
 • Vi har supervision med udgangspunkt i faglige udfordringer i hverdagen.
 • Vi har obligatoriske kurser i: introduktion til specialområdet, forflytning, livgivende førstehjælp, brandbekæmpelse og konflikthåndtering.
 • Vi har et veltilrettelagt lokalt introduktionsprogram.
 • Vi arbejder ud fra værdierne: Dialog – Dygtighed – Dristighed.
 • Vi lægger vægt på rummelighed, respekt, åben dialog i samarbejde og udvikling.
Vi forventer af dig:
 • Er uddannet fysioterapeut evt. med kendskab til specialområdet hjerneskader og den neuropædagogiske tilgang eller er villig til at indgå i oplæring i dette.
 • Du har kendskab til ABC konceptet.
 • Du har erfaring med arbejdet med mennesker med problemskabende og udadreagerende adfærd samt anvendelse af low arousal eller magtanvendelse.
 • Du har en personlig modenhed, positivt livssyn og i mødet med borgerne er du tydelig og nærværende.
 • Du arbejder anerkendende såvel overfor borgere som kollegaer og kan se muligheder fremfor begrænsninger.
 • Du har stærke kompetencer i skriftlig formulering, og er rutineret i at udfærdige individuelle handleplaner, herunder arbejde med mål og delmål.
 • Du kan tage ansvar for egen faglighed, være aktiv i planlægning af opgaver indenfor dit fagområde. 
Dine arbejdsopgaver vil være:
 • Indgå i daglig ADL opgaver ved borgere (personlig pleje, indtagelse af mad m.m.).
 • Sikre vedligeholdelse af borgernes kognitive og fysiske funktionsniveau i et flerfagligt samarbejde.
 • Udføre og instruere kollegaer i: ABC, brug af hjælpemidler i forflytning, vedligeholde eller forbedre borgernes funktionsniveau.
 • Sikre at træning og vedligeholdelsesopgaver ved borgere er beskrevet samt at kollegaer klædes på til at deltage i disse opgaver.
 • I samarbejde med ergoterapeut bestille, tilpasse og vedligeholde personlige hjælpemidler
 • I samarbejde med ergoterapeut bestille, tilpasse og instruere i hjælpemidler til forflytning.
 • I samarbejde med ergoterapeut udfærdige forflytningsvejledninger og instruere kollegaer.
 • Aktiv medskribent på den enkelte borgeres individuelle plan, som har indarbejdet Den Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område, specielt emner som kommunikation, indflydelse på eget liv, fysisk og mental sundhed og trivsel. 
I alle organisationens afdelinger vægter vi i høj grad medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljø, hvor læring af de erfaringer vi gør os er omdrejningspunktet.

Stillingen er på gennemsnitlig 30 timer pr. uge.
 
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
 
Ansøgningsfrist: 17. december 2017.
Ansættelse: 1. februar 2018 eller snarest.
Samtaler forventes at blive afholdt: 4. januar 2018 mellem kl. 10 og 15.
 
Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, er man meget velkommen til at kontakte Afdelingsleder Helle Hjelmeborn på tlf. 78 47 77 42 hverdage mellem kl. 8 og 15.
 
Stillingen skal søges online via regionens hjemmeside: www.rm.dk/job Søg under Ledige stillinger, søg på ordet ”Specialområde Hjerneskade” i fritekst-feltet, så finder du opslaget, hvor der er link videre til ansøgningsformularen.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.