Jobbet "Neurologi, overlæge/afdelingslæge i Demensambulatorium" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Stilling som overlæge / afdelingslæge ved demensfunktionen, neurologisk afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød 
Speciallæge i geriatri, neurologi eller psykiatri. 
 
Ved demensfunktionen, Neurologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød, er en stilling som overlæge / afdelingslæge ledig til besættelse pr. 01.02.18 eller snarest derefter. Stillingen kan søges af speciallæger i geriatri, neurologi og psykiatri. 
Ansøgeren har klinisk erfaring indenfor demensområdet og interesse for at udvikle dette i et tæt samarbejde med kollegerne på tværs af de 3 lægelige specialer, på tværs af de to sektorer og tværfagligt sammen med neuropsykologer og sygeplejersker tilknyttet demensfunktionen. Vi forventer at du derudover engagerer dig i afdelingens præ- og postgraduate uddannelsesfunktioner. Der er gode muligheder for personlig efteruddannelse både indenfor det kliniske og ledelsesmæssige felt.   
Aktuelt er (med varierende antal dage pr uge) tilknyttet 3 speciallæger i neurologi, 2 speciallæger i psykiatri, 1 speciallæge i almen medicin, 2 læger i hoveduddannelse i neurologi henholdsvist psykiatri samt et varierende antal neurologiske reservelæger. Desuden 5 sygeplejersker og 4 neuropsykologer. 
Vi udreder og behandler godt 600 nye patienter årligt og har et velfungerende samarbejde med Billeddiagnostisk og Klinisk Fysiologisk Afdeling. Udover de daglige interne konferencer er der mulighed for daglig konference med speciallæger i neurologi indenfor næsten alle neurologiens subspecialer.  
Demensfunktionen er tilrettelagt i henhold til Region Hovedstadens ”Forløbsprogram for demens” og monitoreres via ”Dansk klinisk kvalitetsdatabase for demens”. 
Regionsfunktion indenfor demensområdet varetages i et formaliseret samarbejde med Hukommelses- og demensklinikken, Rigshospitalet, Blegdamsvej. 
Afdelingen ønsker en styrkelse af forskningsindsatsen udover igangværende forskningsprojekter indenfor demensområdet. Ansøgere som ønsker at etablere egen forskning kan således forvente afdelingens støtte hertil.   
Demensfunktionen tager helt nyindrettede ambulatorielokaler i brug 1.3.18.  
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomster mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og FAS / YL. 
Yderligere oplysning og stillingsbeskrivelse ved henvendelse til Kai Jensen, ledende overlæge, dr.med., kai.jensen@regionh.dk telefon:48293894. 
Ansøgere skal i ansøgningen forholde sig til de 7 lægeroller.  
Ansøgningen stiles til Afdelingsledelsen, Neurologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital - Hillerød, Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød. Ansøgningsfrist 11.12.17  
 
links 
Forløbsprogram for Demens
 
Dansk Klinisk kvalitetsdatabase for demens