Jobbet "afdelingslæge ved Øre-næse-halskirurgisk & Audiogisk klinik, Rigshospitalet, HovedOrtoCentret." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
En stilling som afdelingslæge i Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Klinik, Rigshospitalet med primært audiologisk funktion opslås hermed til besættelse pr. 1. januar 2018 eller snarest derefter. 
 
Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Klinik, Rigshospitalet varetager al diagnostik og behandling indenfor det otorhinolaryngologiske og audiologiske område på både basispatienter samt indenfor det højt specialiserede område. Klinikken er landets største og er fordelt på tre matrikler (Rigshospitalet, Gentofte Hospital og Bispebjerg Hospital) med i alt 71 læger ansat heraf 9 læger indenfor audiologien.
 
Den audiologiske funktion er fysisk placeret på Gentofte og Bispebjerg Hospital og dækker optageområderne Byen, Syd og en del af Midt i Region Hovedstaden. Desuden varetages landsdelsfunktioner. Hørescreeningsenheden for nyfødte og audiologisk udredning af 0-3 årige samt den audiologiske del af cochlear implant-behandling er placeret på vor audiologiske funktion på Gentofte Hospital. 
 
Afdelingslægen forventes primært at indgå i den audiologiske funktion i klinikken placeret på Bispebjerg Hospital og Gentofte Hospital inkl. Østdansk Center for Cochlear Implant, men der er også (afhængig af interesse) mulighed for at indgå i andre funktioner på Rigshospitalet. Afhængigt af kompetencer vil der i samarbejde med afdelingslægen blive udarbejdet relevant oplæringsprogram. 
 
Afdelingslægen skal være speciallæge i oto-rhino-laryngologi. Audiologisk erfaring ud over speciallægeuddannelsen foretrækkes. Afdelingslægen skal være indstillet på at medvirke i udvikling indenfor det audiologiske fagområde, herunder forskning og videreudvikling indenfor indre øre-området. Gode samarbejdsevner, herunder tværfaglige samarbejdsevner, er en forudsætning. 
 
Vi tilbyder et indholdsrigt arbejde på en aktiv klinik med gode muligheder for deltagelse i forskning og udvikling, hvortil der er tilknyttet 4 professorater.  
 
Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Klinik har klinikledelse på Rigshospitalet, men også audiologisk funktionsledelse på tværs af matrikler, hvortil afdelingslægen i faglige og daglige problemstillinger refererer til. 
 
Vi tilbyder et indholdsrigt arbejde på en aktiv klinik med gode muligheder for deltagelse i forskning og udvikling. 
 
Stillingen er vagtfri. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 
 
Ansøgningsfrist: 8. december 2017 
 
For yderligere oplysninger: Tlf. 3545 8785, mail: klokker@rh.dk  
 
Eller kontakt audiologisk sektionsansvarlig overlæge Michael Bille, tlf.: 3977 3851, mail: michael.bille@regionh.dk 
 
Rigshospitalet er røgfrit.