Jobbet "Afdelingssygeplejerske til akut neurologisk afsnit N28 Rigshospitalet i Glostrup søges per 01.01.2018 eller efter aftale" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vej 1-23, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
Afsnittet har 16 sengepladser og ca. 20 medarbejdere.  
 
Der modtages akutte patienter døgnet rundt til observation og behandling. Afsnittet er et af 3, der varetager den almene del af neurologien. 
 
Patienterne fordeles efter spidskompetencer og kompleksitet.  
 
Alle afsnit er organiseret med en afsnitsledelse, hvori indgår en overlæge, og du vil blive en del af et team bestående af 9 afdelingssygeplejersker.  
 
Der arbejdes tværfagligt og i tæt samarbejde med øvrige hospitaler og kommuner i RegionH. 
 
Vi søger en lederkollega med interesse for og erfaring med ledelse. 
Du skal have relevant lederuddannelse og eventuelt have gennemført/være i gang med regionens lederudviklingsprogram. 
Det er en fordel, hvis du har erfaring indenfor neurologi eller intern medicin. 
Du skal i samarbejde med den ansvarlige overlæge i afsnittet sikre et højt fagligt niveau på tværs af enheden og sikre, at gældende retningslinjer, kvalitetsmål og instrukser er kendt og efterleves. 
 
Vi forventer: 
 • At du er synlig, empatisk og nærværende 
 • At du er god til at samarbejde og tænker i helheder 
 •  At du udvikler og motiverer personalet gennem supervision og faglighed  
 • At du planlægger og koordinerer det daglige arbejde ud fra patienternes kompleksitet og behov for sygepleje og observation i samarbejde med personalet og stedfortræder. 
 • At du kan inspirere og har et roligt væsen, når man er under pres. 
 • At du er i stand til at prioritere arbejdsopgaver i en travl hverdag og kan finde balancen mellem løsning af administrative opgaver og øvrige driftsmæssige opgaver. 
 
Vi tilbyder: 
 • En enhed i konstant udvikling indenfor akut behandling og specialiseret neurorehabilitering. 
 • Relevante projekter gennemføres og udbredes på tværs internt og eksternt. 
 • Faglig udvikling og undervisning 
 • Faglige fora for ledende sygeplejersker, hvor de i alt 9 afdelingssygeplejersker i Neurologisk Klinik lægger fælles strategi for den sygeplejefaglige kompetenceudvikling i forhold til de enkelte afsnits behov. 
 • Hjælp til oplæring i diverse administrative systemer og grundig introduktion. 
 
Der er til den samlede klinik tilknyttet: 
Kliniske udviklingssygeplejersker og kliniske undervisere/vejledere i alle afsnit, faglige vejledere til det faste personale, nøglepersoner indenfor diverse indsatsområder og kliniske sygeplejespecialister/post.doc. 
 
Har du lyst til at besøge afsnittene og få en snak, er du velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske, Jette Bernbom Johansen på telefon 38 63 30 37. 
 
Ansøgning med relevante bilag sendes til ledende oversygeplejerske, Jette Bernbom Johansen, Rigshospitalet Glostrup, Neurologisk Klinik N39, Valdemar Hansens Vej 1-23, 2600 Glostrup.  
Sidste frist for ansøgning er fredag den 15. december 2017.