Jobbet "Sygeplejerske søges til Indvandrermedicinsk Klinik" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt
 
En spændende stilling som sygeplejerske i Indvandrermedicinsk Klinik, Infektionsmedicinsk Afdeling Q er ledig til besættelse den 1. marts 2018 eller efter aftale. Ansættelsesbrøk svarende til fuldtid eller efter aftale.
 
Indvandrermedicinsk Klinik varetager udredning og behandling af patienter med en anden etnisk herkomst end dansk og komplekse fysiske-, psykiske- og sociale problemer. En stor del af patienterne lider af posttraumatisk stress (PTSD) og/eller kroniske smerter. Målgruppen kræver en empatisk, rummelig og anerkendende tilgang, da det er meget sårbare patienter, som ofte har været ude for mange svigt.
Sygeplejersken indgår i et tæt tværfagligt samarbejde med klinikkens socialrådgiver, læger og sekretær med fokus på at identificere helbredsmæssige barrier og udfordringer samt bidrage til at afhjælpe disse.
Sygeplejersken har støttende samtaleforløb med patienterne om mestring og accept samt håndtering af complienceproblemer. Arbejde med et familieperspektiv er et vigtigt fokusområde, ligesom forløbskoordination i forhold til sundhedsfaglige- og kommunale samarbejdspartnere.
Indvandrermedicinsk Klinik har ofte studerende og andre interesserede i kortere eller løngere ophold.
 
    Vi forventer, at ansøger har følgende kvalifikationer:
 
 • Sygeplejerskeuddannelse
 • Bred klinisk erfaring
 • Erfaring med og interesse for tværfagligt-, tværsektorielt- og teambaserede arbejde
 • Erfaring med familiearbejde
 • Gode kompetencer inden for skriftlig formidling
 • Gerne gennemført specialist eller diplomuddannelse
 • Evner til og interesse for at deltage i videreudviklingen af klinikkens tilbud herunder det tværfaglige og teambaserede samarbejde, samt undervisning
 • Evner til at implementere nye faglige tiltag
 • Erfaring i arbejde med sårbare flygtninge og indvandrere er en fordel

    Ansøger må desuden have følgende personlige egenskaber:

 • Kunne opstille klare mål og forfølge dem
 • Indgå i en åben dialog og sikre et højt informationsniveau
 • Bidrage til at skabe og bevare et godt tværfagligt teamarbejde med trivsel og arbejdsglæde
 • Være i besiddelse af overblik, robusthed og gennemslagskraft
 • Gode evner ti kommunikation, formidling og konfliktløsning
 • Evne til at træffe selvstændige beslutninger
 • Kunne trives i en hverdag med afbrydelser og løbende prioritering af opgaver

 

Hør mere:
Du er meget velkommen til at kontakte overlæge Charlotte Rehling charlotte.rehling@rsyd.dk , tlf. 21 84 92 91 eller sygeplejerske Sisi Buch sisi.buch@rsyd.dk , tlf. 24 45 85 25
 
 
Yderligere oplysninger fås på Indvandrermedicinsk Kliniks hjemmeside: http://www.ouh.dk/wm486604
 
Ansøgning stilles til:
 
Oversygeplejerske Bent Schwartz
Infektionsmedicinsk Afdeling Q
J B Winsløvsvej 4
5000 Odense C
 
Ansøgningsfrist: fredag den 8. december 2017
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 21. december 2017.
 
Der vil være prøvetid på 3 måneder, hvis du kommer fra et ansættelsesforhold uden for Region Syddanmark.