Jobbet "Introduktionsstilling ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Tværgående Medarbejdere

Niels Bohrs Vej 30, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, er en etårig introduktionsstilling i klinisk genetik (intro nr 8001-52-68-i-02) ledig til besættelse fra 1. marts 2018.
 
Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, varetager klinisk genetisk diagnostik og rådgivning af patienter henvist fra kliniske afdelinger og almen praksis i Region Nordjylland. I 2016 havde afdelingen ca. 2000 ambulante patientforløb.
Afdelingen dækker genetikken bredt, men har hovedinteresse i sansegenetik, onkogenetik, dysmorfologi og syndromdiagnostik.
Vi vægter et godt arbejdsmiljø med respekt for hinanden og for dialogen og med god mulighed for personlig indflydelse.
Som læge i introduktionsstilling på Klinisk Genetisk Afdeling vil du have selvstændige patientforløb i ambulatoriet. Sammen med de andre uddannelseslæger indgår du i vagtrul, hvor der ydes rådgivning til læger fra andre specialer. Du vil desuden deltage i afdelingens tværfaglige konferencer.
Afdelingen har tæt samarbejde med Afsnit for Molekylær Diagnostik og introduktionslægen vil, som en del af arbejdet, indgå i svarafgivelse fra laboratoriet. Kompetencer vedr. molekylærgenetik, teori og praktik, vil kunne erhverves ved funktion i dette laboratorium.
Kompetencer vedr. cytogenetisk laboratoriefunktion vil skulle erhverves på Klinisk Genetisk Afdeling på Skejby Sygehus ved et to ugers aftalt ophold.
 
Afdelingen har fokus på et godt uddannelsesmiljø i et tæt interkollegialt samarbejde og med gode muligheder for supervision.
Forskningsinteresse og aktiviteter kan understøttes af afdelingens professor og det øvrige team.
 
Afdelingen består af 3 overlæger, hvoraf den ene også er klinisk professor, 2 afdelingslæger, 1 klinisk assistent, to genetiske sygeplejersker, 4-6 uddannelseslæger og 4 lægesekretærer.
 
Afdelingen deltager i undervisningen på medicinstudiet ved Aalborg Universitet og modtager medicinstuderende i klinik, forskningssemester og forskningsvikariater.
 
Arbejdsopgaverne vil være fordelt bredt på specialets rådgivningsopgaver og laboratoriefunktion og følger et uddannelsesprogram, som opfylder målbeskrivelsen for introduktionsstilling i faget.
 
Uddannelsesprogrammet kan læses på: http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/introduktionsuddannelse/specialer/klinisk-genetik/uddannelsesprogrammer/udd-program-i-stilling-kl-genetik-aalborg.pdf
 
Arbejdstilrettelæggelse: Dagtjeneste.
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Yderligere oplysninger kan fås hos uddannelsesansvarlig overlæge Irene Kibæk Nielsen, tlf. 97 66 49 89.
 
Ansøgning vedlagt CV og autorisationer sendes via rekrutteringssystemet Emply.
 
I henhold til regionens ansættelsespolitik vil der efter ansøgerens samtykke tages referencer ved relevant arbejdsgiver inden ansættelse.
 
Ansøgningsfrist onsdag d. 3. januar 2018 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 17. januar 2018.