Jobbet "Genopslag - Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden afdeling Hillerød søger psykolog til B397, Ambulatorium med udvidet ambulant funktion for større børn." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt
 
Jobbet
 
Psykologen tilknyttes Ambulatorium med udvidet ambulant funktion for større børn, som varetager udredning og behandling af børn i aldersgruppen 6-13 år. Børnene og deres familier henvises til ambulatoriet på baggrund af deres komplekse psykiatriske og ofte psykosociale problemstillinger. Hoveddiagnoserne er ADHD, autisme, OCD, depression og tilknytningsforstyrrelser.  
I vores tilgang til udredning og behandling lægger vi, ved siden af neuropsykiatriske principper, vægt på at se barnet som en del af familien. Familien inddrages i høj grad i udredningen og behandlingen. Afsnittet har en dagfunktion med plads til 6 børn og en mere udgående ambulant funktion. Som psykolog vil man kunne have sager i begge funktioner.  
 
I lighed med de øvrige afsnit i BUC, er arbejdet med udviklingen af ”en løbende forbedringskultur”, en integreret del vores arbejdsdag.  
 
Vi tilbyder   
 • en dynamisk og udfordrende arbejdsplads  
 • tværfagligt samarbejde med varierede arbejdsopgaver  
 • engagerede kolleger, og et godt kollegialt arbejdsmiljø  
 • gode muligheder for supervision/faglig udvikling  
 
Vi forventer, at du har
 • autorisation  
 • relevant erfaring ift. udredning og behandling af børn  
 • godt overblik, flair for struktur og selvstændighed  
 • fagligt engagement og gode samarbejdsevner  
Psykologen forventes at bidrage til løsning af følgende opgaver i afsnittet/afdelingen:  
 • psykologisk udredning  
 • undersøgelse, udredning og behandling med inddragelse af familien  
 • psykoedukation og netværkssamarbejde  
 • supervision af andre og egen faggruppe  
 • undervisning  
 • udvikling af og deltagelse i gruppetilbud  
Ansættelsesvilkår
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.  
 
Stillingen er på 37 timer/uge og ønskes besat 1. januar 2018 eller snarest derefter.  
 
I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.  
 
Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.   
 
Ansøgningsprocedure  
 
Ansøgning med CV, autorisationsbevis samt eventuelle bilag sendes elektronisk. Følg nedenstående link.  
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefpsykolog Margit Koudal Nielsen, margit.nielsen@regionh.dk eller overlæge Birgitte Wang Clasen-Linde, tlf. 3864 6542.  
 
Ansøgningsfrist onsdag den 13. december 2017 kl. 8.00. 
Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 15. december 2017 mellem kl. 9.00 og 12.00.  
 
Indkaldelse til samtale sker elektronisk og kan forventes senest torsdag den 14. december  2017 om eftermiddagen.   
 
Arbejdsgiver:
Region Hovedstadens Psykiatri
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Hillerød.  
Adresse: Dyrehavevej 48  
By: 3400 Hillerød  
Telefon: 38 64 10 00  
Web-adresse: www.buc-regionh.dk