Jobbet "Afdelingslæge til hjertemedicinsk afsnit, Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Medicinsk Afdeling er inde i en særdeles attraktiv udvikling med udvidet patientoptag og et højt profileret og innovativt projekt, der samler alle ambulante afsnit i Medicinsk Afdeling under samme tag hvor de specialespecifikke kompetencer i større grad profileres. Medicinsk Afdeling er i dag en af landets største medicinske og muliggør at der kan lægges vægt på koordineringen og sammenhængen på tværs af specialerne. Vi har i kardiologisk regi just åbnet en ny brystsmerteklinik med ansvar for triagering og visitation af akutte kardiologiske patienter.

Du vil i denne stilling få mulighed for at sætte dine faglige kvalifikationer og kompetencer i videreudvikling inden for kardiologien i spil i en afdeling med velkvalificerede og engagerede medarbejdere.

Vi tilbyder

 • Fokus på opgaver inden for det kardiologiske speciale, der tager hensyn til den enkelte læges kompetencer og interesser
 • Et højt fagligt niveau
 • Et fagligt og organisatorisk miljø med vægt på udvikling og nytænkning til gavn for vores patienter
 • Fokus på uddannelse af vores yngre kollegaer
 • Godt arbejdsmiljø med en god stemning
 • Motiverede og velkvalificerede medarbejdere, der indgår i et tæt samarbejde med den lægelige stab

Vi forventer at du

 • Har vilje og evne til at samarbejde på tværs og til at finde løsninger i et tværfagligt regi
 • Er kreativ og udviklingsorienteret
 • Har gode evner til samarbejde og formidling
 • Er dynamisk, engageret og visionær
 • Gennem dine faglige og personlige kvalifikationer skal du motivere medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere
 • Ved hjælp af klar kommunikation kan du fastholde et godt samarbejde på tværs af faggrupper og på tværs af sektorgrænser

Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus

Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus varetager intern medicinske grenspecialer i kardiologi, geriatri, lungemedicin/allergologi, medicinsk gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi, og reumatologi, og afdelingen råder over 165 sengepladser samt en række specialespecifikke ambulatorier og dialyseafsnit.

Vi har åbnet Medicinsk Fællesambulatorium, som sikrer at patienten på en og samme dag får mulighed for at møde læger fra forskellige medicinske specialer. Vi lægger vægt på sammenhængende patientforløb og anerkender et nødvendigt tværfagligt fokus med høj grad af samarbejde og tid til kollegial rådslagning som naturlige forudsætninger herfor.

Kardiologisk afsnit

Kardiologisk afsnit modtager akutte og intensive patienter. Specialet råder over et kardiologisk ambulatorium og 43 sengepladser fordelt på to sengeafsnit, der er fuldt dedikeret til patienter med kardiologiske problemstillinger, og et kardiologisk ambulatorium. Vi har åbnet en brystsmerteklinik i forlængelse af vores sengeafsnit, der modtager akutte kardiologiske patienter med henblik på triagering, visitation og hurtig udredning.

Afsnittet har et højt patientflow med en aktivitet på mere end 4.000 indlæggelser og 16.000 sengedage. Ambulatoriet er velfungerende og med ca. 15.000 årlige besøg.  Opgaverne omfatter udredning, kontrol og behandling af kardiologiske problemstillinger. Vi har et tæt tværfagligt samarbejde mellem læger og sygeplejersker inden for hjerterehabilitering, hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvigt og hypertension samt AK-behandling.

Der er et udviklingsorienteret og forskningsinteresseret miljø i kardiologisk afsnit med det tilknyttede professorat og flere forskningsinteresserede overlæger. Der dedikeres tid og ressourcer til forskning, ligesom der er gode muligheder for tiltrække forskningsmidler. Vi har fokus på at opbygge et stærkt forskningsmiljø, både inden for kardiologien og på tværs af de medicinske specialer, som kan tiltrække dygtige og fagligt interesserede yngre og ældre kollegaer.

Specialet er veludstyret, hvor især ekkokardiografifunktionen er højt profileret med nyt 3D-apperatur, ligesom der er et velfungerende samarbejde omkring hjerte-CT-undersøgelser med Røntgenafdelingen.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende aftale.

Ansættelsen indebærer deltagelse i den fælles medicinske vagt med mindre andet aftales.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge Ilan Raymond, 59 48 44 93.

Holbæk Sygehus anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

Ansøgere bedes i ansøgningen forholde sig konkret til de syv kompetencer.

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. 
Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.