Jobbet "Telepsykiatrisk Center søger psykologer til Internetpsykiatrien" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Heden 11, 5000 Odense C

Dit næste skridt
 
Har du lyst til at arbejde med psykoterapi og sundhedsteknologi? Og har du erfaring med behandling af depression og angst? Så er det dig, vi søger.    
 
Telepsykiatrisk Center er omdrejningspunktet for Region Syddanmarks arbejde med telepsykiatri. Centret er en forsknings- og udviklingsafdeling i Psykiatrien og huser også Internetpsykiatrien. Centrets opgave er at udvikle, implementere og forske i telepsykiatri og digitale løsninger i Psykiatrien – kort sagt at få teknologi og psykiatri til at gå hånd i hånd.  
 
Udenlandske erfaringer fra bl.a. Sverige, Holland og Storbritannien har vist, at det er muligt at behandle på afstand med internetbaseret kognitiv adfærdsterapi (iKAT) og at effekten er tilsvarende traditionel samtaleterapi. Region Syddanmark har derfor etableret Internetpsykiatrien, der som den første behandlingsenhed i Danmark, tilbyder internetbaseret kognitiv terapi til borgere med let-moderat depression og angst.  
 
Internetpsykiatrien har siden marts 2015 behandlet patienter fra region Syddanmark med angstlidelser og let til moderat depression. I 2018 udvides optaget af patienter til hele Danmark. Derfor søger vi en eller flere nye psykologer til det eksisterende team på 5 psykologer. 
 
Stillingen 
Vi søger en eller flere psykologer til udredning og behandling af let til moderat depression og angstlidelser. Psykologen vil indgå i et behandlerteam af psykologer, hvor der er et højt erfarings- og kompetenceniveau i forhold til psykoterapi, psykopatologi og internetbaseret kommunikation. Behandlingen består af computerbaserede behandlingsprogrammer med psyko-edukative videoer og interaktive øvelser. Psykologens rolle vil være videobaseret assessment-samtale samt skiftligt/telefonisk behandlingskontakt med patienten. Psykologen følger patienten fra anmodning til afslutning. 
 
Psykologen vil primært varetage behandling, men vil også indgå i afprøvning og udvikling af teknologi, der sigter på forebyggelse og behandling af psykiske lidelser. 
 
Fuld tid foretrækkes. Men der kan være tale om færre timer. Stillingerne er tidsbegrænsede til ansættelse i 2 år med muligheder for forlængelse. Forventet tiltrædelse 1. marts eller snarest mulig. 
 
Vi vægter: 
 • autorisation 
 • efteruddannelse i psykoterapi og/eller psykopatologi 
 • erfaring med kognitiv-adfærdsterapi 
 • erfaring med behandling af angst og depression 
 • erfaring med eller interesse for anvendelsen af telekommunikation og digitale interventioner i psykoterapi 
 • interesse for udviklingen af sundhedsteknologi, der er rettet mod forebyggelse og behandling af psykiske lidelser 
 • gode skriftlige kompetencer 
 
Vi tilbyder: 
 • En arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på samarbejde og vidensdeling 
 • Kompetenceudvikling og supervision 
 • Indflydelse på udviklingen af arbejdsgange 
 • Et arbejdsmiljø, der bærer præg af pionerånd og med stort fagligt og socialt engagement.  
 • Et velfungerende miljø med erfarne medarbejdere med engagement, humor og godt sammenhold.  
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor patienten er i centrum, og hvor brugere inddrages i at forbedre behandlingstilbud 
 
Yderligere oplysninger: 
Du kan læse mere om centeret på Telepsykiatriskcenter.dk og på Internetpsykiatrien.dk  
Du er velkommen til at kontakte afdelingschef Claus Færch Claus.Faerch@rsyd.dk, Tlf. 20 44 97 39
eller specialpsykolog Ellen Stenderup Ellen.Stenderup@rsyd.dk, Tlf. 21 55 02 16 
 
Ansættelse:  
Sker efter gældende overenskomst 
 
Ansøgningsfrist:  
Onsdag den 3. januar 2018 
 
Ansættelsessamtaler: 
Forventes afholdt mandag den 15. januar 2018 
 
 
Vi glæder os til at høre fra dig.