Jobbet "Overlæge til Klinik for håndkirurgi, Ortopædkirurgisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup

Dit næste skridt
Ved Klinik for Håndkirurgi er en stilling som overlæge ledig til besættelse pr. 1. april 2018. 
Arbejdssted er Klinik for Håndkirurgi, Gentofte Hospital. 
 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i ortopædkirurgi med subspecialisering indenfor håndkirurgi i henhold til retningslinjer vedtaget af Dansk Selskab for Håndkirurgi.   
 
Herlev og Gentofte Hospital har stort fokus på det ortopædkirurgiske speciale. Ortopædkirurgisk Afdeling har været igennem omfattende strukturændringer som følge af sygehusplanen, og Gentofte matriklen er nu et stort elektivt kirurgisk center med status af udviklingsafdeling for elektiv kirurgi. Den håndkirurgiske sektion varetager i disse rammer både elektiv og akut håndkirurgi for et optageområde omtrentligt svarende til det tidligere Københavns Amt. Sektionen har regionsfunktion indenfor alle håndkirurgiske områder og højt specialiseret funktion indenfor håndledsalloplastikker.   
Overlæger ansat ved Klinik for Håndkirurgi deltager i dækningen af den håndkirurgiske regionsvagt. Vagten er beredskabsvagt fra hjemmet med enkelte hverdagsvagter samt weekendvagt hver 12. weekend.    
 
Stillingen er udelukkende tilknyttet den håndkirurgiske funktion. Se stillingsbeskrivelse her: https://cdn-recruiter.hr-manager.net/Export/Attachments/ViewFileManagerDocument.aspx?id=e073c5fc-b468-4b43-b333-dec69330fc50&cid=342.
 
Forventninger til ansøgeren: 
  • Bred klinisk erfaring, herunder ansættelser som ortopædkirurgisk speciallæge indenfor det håndkirurgiske subspeciale.  
  • Dokumenteret forskning indenfor det ortopædkirurgiske/håndkirurgiske område. 
  • Udfører selvstændigt håndkirurgiske procedurer på hovedfunktions- og i bredt omfang på regionsfunktions niveau jf. Sundhedsstyrelsen Specialevejledning for ortopædisk kirurgi. 
  • Der vil blive foretrukket en ansøger, der har artroskopiske hhv. plastikkirurgiske færdigheder, men dette er ikke et krav.  
 
Den håndkirurgiske sektion, som er en af landets største, består af 10 overlæger, en afdelingslæge og en reservelæge. Vi har et godt arbejdsmiljø med høj faglig standard, og sektionen er forskningsaktiv. Afdelingen varetager uddannelse af medicinstuderende og læger i hoveduddannelse. Det forventes, at alle sektionens læger deltager i den kliniske undervisning.   
 
Den faglige bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor de 7 kompetenceområder / lægeroller jf. Region Hovedstadens "Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden". Ansøgningen skal desuden indeholde CV og publikationsliste. 
 
Ansøgningsfrist 10. december 2017. Samtaler finder sted i uge 50-51.
 
Løn- og ansættelsesvilkår   
Ansættelsesvilkår og aflønning sker i henhold til den indgåede overenskomst mellem Danske Regioner og FAS. 
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos afsnitsansvarlig overlæge Lars Soelberg Vadstrup, telefon 3867 2716.