Jobbet "Sygeplejerske / jordemoder i vikariat til barsel-afsnit G73, Sjællands, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 1, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

 

Vi søger sygeplejerske/ jordemoder til vores barsel-afsnit. Afsnittet er en del af barsel/svangre afsnit. Vi søger en person som er indstillet på at der er en forholdsvis stor vagtbyrde, mellem 8-10 vagter på fire uger. Stillingen er et vikariat på seks måneder. Du skal være fleksibel og have gode sociale kompetencer. Du skal have en evne til at samle og skabe helheder i en uforudsigelig hverdag.  Ligeledes skal du skal være omstillingsparat og have gode kommunikative evner. Du skal have interesse for akutsygepleje og være indstillet på at arbejde med inddragelse af patient og pårørende i plejen.

Afdelingen tilbyder individuel oplæring, et godt arbejdsmiljø med erfarne kollegaer, en afdeling med fokus på udvikling og optimal tilrettelæggelse af patientforløb. Vi prioriterer åbenhed, faglighed, ansvarlighed og positivitet i forhold til patienter og pårørende såvel som til kollegaerne.

Vores obstetriske område indbefatter en fødegang med ca. 2500 fødsler, barsels/svangre afsnit, barselsambulatorium, jordmoderkonsultationer og ambulatorium for gravide det gynækologiske område har vi en sengeafdeling og et ambulatorium. Vi har også et dagkirurgisk afsnit med tre operationsstuer og en opvågning.

Svangre afsnittet G73 varetager undersøgelse, behandling og pleje for gravide, igangsættelse af fødsler, ambulante forløb fx hyperemesis og vendinger.

Barselsafsnittet varetager udover normale barslende, bl.a. lysbehandling af børn og for tidligt fødte børn ned til uge 35+0

Afsnittet har i alt 18 heldøgnssenge og 4 akutsenge. Der er ansat både Sygeplejersker og Jordemoder i afsnittet. Afsnittet har et meget tæt samarbejde med fødegangen og andre funktioner inde for obstetrikken. Barselspersonalet refererer til afdelingssygeplejersken.

Vi prioriterer ansøgere med kompetencer indenfor obstetrik, gynækologi, pædiatri, kirurgi og akut afdelinger. Ligesom det vil være en fordel med minimum et års erfaring.

Du får kolleger, der er engagerede, humoristiske og sætter faglighed, kvalitet, kreativitet og udvikling højt. En afdeling, der arbejder med dokumentation, kvalitetsudvikling og kvalitativ forskning.

Sjællands Universitetshospital arbejde med strategien ”Patienten er alt”, hvor tankegangen er, at vi er gæster i patientens liv og patienten skal opleve høj kvalitet i alle ydelser. Dette arbejde er omdrejningspunktet i afdelingen og det forventes at du vil tage del i arbejdet.

Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Mette Stagl Robins, 47 32 40 71 / 47 32 40 77, tnal@regionsjaelland.dk for at høre mere om stillingen.

Ansættelsesdatoen er den 01.02.18 eller hurtigst muligt.

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist 08.12.17

Ansættelsessamtaler 14.12.17

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.