Jobbet "OPLEV VINTEREN I PAAMIUT SAMTIDIG MED AT DU GØR MAX BRUG AF DINE KOMPETENCER SOM LÆGE! " er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Personaleadministrationen, 1230 Nuuk

Dit næste skridt

VÆR REGIONSLÆGE I HAVØRNENS RIGE! SNEKLÆDTE FJELDE OG STORSLÅET NATUR!

 

Stillingen som vikar for regionslæge er ledig pr. 2. januar 2018 til 1.februar 2018

 

Ved mundingen af Kuannersooq-fjorden, ligger byen Paamiut med sine 1600 indbyggere. Paamiut betyder befolkningen ved fjorden og er knyttet til havet. Hovedbeskæftigelsen for Paamiut er fiskeri. Her finder man Grønlands maritime uddannelser, er tæt på Natur, et rigt dyreliv og fantastiske bjerge.

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er rettet mod sundhedsfremme og forebyggelse.

Det er af både medicinsk og kirurgisk sygdomsbehandlinger, lige meget om borgerne er bosat i en by eller bygd, forsøger Sundhedsvæsenet at have samme tilbud til alle.

Funktionerne udføres i et tæt samarbejde imellem læger, sygeplejersker, sundhedsassistenter, fysioterapeuter og det lokale personale, og patientarbejdet kræver i mange tilfælde tolkebistand.

Så du skal have mod på at samarbejde med andre faggrupper og være indstillet på at løse opgaver på en anden måde end du er vant til.

 

Størstedelen af lægernes arbejdstid går med almen medicin i ambulatoriet. Desuden indlægger man og behandler selv infektionsmedicinske og psykiatriske patienter. Af og til laves der enkelte småkirurgiske indgreb. Men der forventes ingen kirurgiske kompetencer af dig. Der er veludstyret operationsstue og skadestue samt daglig adgang til laboratorium, røntgen og ultralyd. 

 

Dronning Ingrids Hospital i Nuuk har rejsende speciallæger indenfor forskellige grene af kirurgi, Mediciner, Pædiater, Psykiater og ØNH. Disse servicerer regionens borgere enten ved fysisk besøg eller telemedicinsk. I vagten har man altid mulighed for at drøfte dårlige patienter med overlægerne i Nuuk.

 

Hvis du har lyst til at se billeder og læse mere om Paamiut se: http://www.greenland.com/da/explore-greenland/capital-region/paamiut.aspx

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her. (http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster)

 

ANSØGNINGSFRIST: 13. december 2017

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201711461)

 

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til ledende regionslæge Jesper Olesen på tlf. +299 53 05 08 eller på e-mail: JEOL@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette på e-mail: JELB@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 en røgfri arbejdsplads. Dvs. der generelt bliver indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden, og omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.