Jobbet "Har du interesse for psykoterapi? Så søger vi dig til stillingen som vores ny overlæge i Psykoterapeutisk Afsnit, Psykiatrisk Center Amager" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt
Vi søger pr. 1/4-2017 eller snarest herefter en speciallæge i psykiatri med interesse for og viden om ikke-psykotiske lidelser.   
 
Vi er en ambulant enhed på aktuelt 21 medarbejdere (3 læger, 7 psykologer, 7 tværfagligt behandlerpersonale, ½ socialrådgiver og 3 sekretærer). Vi er kendetegnet ved vores stærke tværfaglige samarbejde, en høj grad af selvstændighed blandt medarbejderne, gensidig respekt og ansvarlighed for afsnittets opgaver. 
 
Du skal have interesse for såvel selv at arbejde psykoterapeutisk som til at medvirke til ledelsen af afsnittet med psykoterapi som primære arbejdsområde i samarbejde med afsnittets overlæger og vores afsnitsledende psykolog. Du skal som overlæge kunne uddelegere ansvar på fornuftig vis og have lyst til og evner for at indgå i arbejdet med at planlægge og lede sammenhængende, veldefinerede patientforløb. 
 
I Psykoterapeutisk Afsnit har vi inden for de senere år gennemgået en forbedringsproces med fokus på at imødekomme et øget kapacitetshensyn. Vi er således blevet flere medarbejdere i afsnittet, og vi har implementeret brug af ugeplaner. Derfor er det en forudsætning for at søge stillingen, at du som overlæge vil gå aktivt ind i forbedringsarbejdet, da det er en del af kulturen både i vores afsnit og på resten af centeret. Det er derfor vigtigt, at du kan være med til at tænke styrket faglighed og faglig udvikling ind i denne kontekst. 
 
I Psykoterapeutisk Afsnit på Psykiatrisk Center Amager varetager vi behandling af patienter med ikke-psykotiske lidelser i henhold til beskrivelserne for ”pakke-forløb”. Vi varetager behandling af depressiv enkeltepisode og periodisk depression på hovedfunktionsniveau og behandling af personlighedsforstyrrelser på både hoved- og regionsfunktionsniveau. Vi har desuden udredningspakker i afsnittet. 
 
Vores behandling er overvejende gruppebaseret. Metodemæssigt anvender vi både kognitiv adfærdsterapi, dialektisk adfærdsterapi og dynamisk/mentaliseringsbaseret terapi, hvorfor det er en fordel – men ikke et krav – at du som ansøger har kendskab hertil, gerne på 
specialistniveau. 
 
Dine opgaver vil bestå af: 
• Indledende vurderinger og opfølgende samtaler 
• Deltage i gruppeterapi 
• Varetage individuelle terapiforløb 
• Deltage i psykoedukation af patienter og pårørende 
• Deltage i undervisning af kolleger og studerende 
• Udøve supervision, dels internt i afsnittet, dels af yngre læger i speciallægeuddannelsen 
 
Afsnittet har i perioder uddannelsessøgende læger og psykologer under specialuddannelse samt psykologpraktikanter. Afsnittets overlæger deltager i undervisning af medicinstuderende. 
 
Vi lægger vægt på sammenhæng mellem klinikken og forskning blandt andet gennem et udbygget internt undervisningsprogram. Der er gode faglige udviklingsmuligheder med kliniske konferencer, ugentlig intern undervisning og mulighed for uddannelse i kognitiv 
adfærdsterapi. Afsnittet har et godt professionelt miljø med erfarne medarbejdere med engagement, humor og godt kollegaskab.  
Vi kan derfor tilbyde en ansættelse i et dynamisk center, hvor patienten er i centrum, hvor der er et vedvarende ønske om at dygtiggøre sig og om at forbedre behandlingstilbuddene for vores patienter. 
 
Løn- og ansættelsesforhold:
Stillingen som overlæge i Psykoterapeutisk Afsnit er på 37 timer pr. uge. 
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. 
Der indgår vagtforpligtelse i stillingen med døgnbagvagter og/eller speciallægevagt i front. 
 
Ansøgningsprocedure:
Ansøgningen skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder. 
 
Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. 
 
Ansøgningsfristen er den 11. december 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 50. 
 
Hvis du vil vide mere om stillingen eller ønsker at rekvirere en stillingsbeskrivelse, er du velkommen til at kontakte klinikchef René Sjælland pr. mail på rene.sjaelland@regionh.dk eller telefon 2172 9501. 
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her   
 
Om Psykiatrisk Center Amager: 
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk. 
 
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. 
 
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk ambulatorium og Ældrepsykiatrisk ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.  
 
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. 
 
Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. 
Du kan læse mere om centret her