Jobbet "Sygeplejefaglig forsker (post doc.) ved Hjerteafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Vi søger dig, som har lyst og evner til at opbygge en sygeplejefaglig forskningskultur i Hjerteafdelingen sammen med ca. 200 engagerede sygeplejersker.  
 
 
Kvalifikationer 
 • Ph.d.-grad og dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau.
 • Erfaring med undervisning, vejledning, formidling og implementering.
 • Autoriseret sygeplejerske med praktisk klinisk erfaring.
 • Gode og skriftlige og mundtlige formidlingskompetencer på både dansk og engelsk.
 
 
Ansvarsområder
Du bliver medansvarlig for at organisere og profilere sygeplejeforskningen i selve Hjerteafdelingen og på hele Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. 50 % af din arbejdsdag vil gå til egne forskningsaktiviteter, som forventes at tage udgangspunkt i klinisk sygepleje til patienter med hjertesygdomme i Hjerteafdelingen.
 
Forskning, undervisning og vejledning samt formidling og implementering bliver dine primære ansvarsområder i stillingen som sygeplejefaglig forsker.
 
 
Arbejdsopgaver indenfor forskningsområdet
Som sygeplejefaglig forsker skal du;
 • være ansvarlig for at organisere forskningen i klinisk sygepleje, og for at skabe et aktivt forskningsmiljø i selve Hjerteafdelingen og på hele Bispebjerg og Frederiksberg Hospital;
 • iværksætte forskningsarbejde, såvel internt som eksternt, både mono- og tværfagligt, på tværs af hospitaler og tværsektorielt samt i samarbejde med forskellige organisationer;
 • gennemføre egen forskning efter en plan udarbejdet i samarbejde med afdelingsledelsen;
 • deltage i relevante forskningssamarbejder; 
 
 
Arbejdsopgaver indenfor undervisnings- og vejledningsområdet 
Du får ansvaret for at;
 • være medvejleder på forskningsprojekter;
 • undervise og vejlede sygeplejersker i udviklings- og forskningsprojekter;
 • undervise og vejlede i metode og kritisk litteraturlæsning samt evt. at afholde Journal Club; 
 
 
Arbejdsopgaver indenfor formidlings- og implementeringsområdet 
Du skal herudover;
 • formidle og publicere egne forskningsresultater lokalt, regionalt, nationalt og internationalt;
 • initiere implementering af egen og andres forskningsresultater i klinisk praksis;
 • stimulere sygeplejerskerne i Hjerteafdelingen til formidling af deres resultater fra f.eks. deres opgaver i forbindelse med masteruddannelse;  
 
 
Samarbejde og Indgåelse i mødefora
Du vil indgå i Hjerteafdelingens sygeplejefaglige råd (SFR) som foruden dig består af: 
 • den ledende oversygeplejerske;
 • de to kliniske sygeplejespecialister;
 • den kliniske underviser 
Det Sygeplejefaglige Råd (SFR) planlægger, understøtter og skaber overblik over den sygeplejefaglige udvikling i afdelingen.  
Herudover vil du være en del af det sygeplejefaglige udvalg (SFU), hvis medlemmer vil være nogle af dine tætteste samarbejdspartnere. SFU består af;
 • medlemmerne i SFR;
 • afdelingens fire afdelingssygeplejersker;
 • afdelingens tre assisterende afdelingssygeplejersker;
 • afdelingens seks sygeplejersker med klinisk specialfunktion 
SFU repræsenterer alle afdelingens afsnit og er et dynamisk udvalg med høje sygeplejefaglige kompetencer. I SFU ønsker vi mere fokus på en evidensbaseret praksis, og at selv initiere sygeplejefaglig forskning, derfor har udvalget eksempelvis lige udviklet en referenceramme for sygeplejen, som vi skal i gang med at implementere.  
 
Du vil desuden skulle deltage i andre relevante mødefora f.eks. i Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering. 
 
 
Om afdelingen 
Hjerteafdelingen er en stor afdeling med ca. 300 ansatte fordelt på både Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Afdelingen består af tre sengeafsnit med akut modtagefunktion, et invasivt afsnit, hvor der foretages KAG, anlægges pacemakere samt et dertilhørende pacemakerambulatorium. Desuden har vi et af landets største hjerteambulatorier med ca. 90.000 besøgende om året. Hjerteambulatoriet har en bred vifte at patienttilbud såsom AK-klinik, hjerterehabilitering, hjertesvigtsklinik samt diverse døgnmålinger.
 
Sygeplejen i Hjerteafdelingen indeholder derfor mange facetter, lige fra specialiseret højteknologisk sygepleje til den pædagogiske del af sygeplejen, hvor fokus er på inddragelse af patienter og pårørende samt patientundervisning. 
 
 
Ansættelsesvilkår:
 • Stillingen er på 37 timer/ugen og til besættelse efter aftale.
 • Stillingen er en stabsfunktion til den ledende oversygeplejerske.
 • Du bliver ansat efter gældende aftaler for sygeplejefaglig post doc. 
 
 
Ansøgningsprocedure 
Lyder ovenstående spændende? Så send os din ansøgning senest d. 5. januar 2018 kl. 08:00 ved at benytte linket her på siden.
 
Ansøgningssamtalerne afholdes d. 12. januar 2018. 
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Hjerteafdelingens ledende oversygeplejerske Karin Højgaard Jeppesen på telefonnummer 40259624 eller mail karin.hoejgaard.jeppesen@regionh.dk