Jobbet "Vikar for reservelæge ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsengade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt
Ved Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling bliver en stilling som vikar for reservelæge ledig til besættelse i perioden 1. januar 2018 til 31. august 2018. Længere eller kortere periode kan evt. aftales individuelt.  
 
Vikariatet kan evt. besættes med en medicinstuderende (på sidste halvdel af studiet). Arbejdstilrettelæggelse: 2-holdsdrift med vagt på tjenestestedet. 
 
Afdelingen
Gynækologisk/Obstetrisk afdeling har et opland på ca. 220.000 borgere. Afdelingen er velfungerende, stiler mod at skabe gode og sammenhængende patientforløb med fokus på professionalisme og faglig udvikling. Gynækologien har garantifunktion for Region Syddanmark. 
 
Gynækologisk/obstetrisk afdeling har ca. 1900 fødsler, stort obstetrisk og gynækologisk ambulatorium med dertil hørende operativ aktivitet i såvel ambulant som stationært regi. Gynækologisk afsnit har tilknyttet en inkontinensklinik. Obstetrisk afsnit har desuden tilknyttet ultralydslaboratorium med prænatal diagnostik.  
 
Lægestaben består af 12 speciallæger og ca. 9 yngre læger. 
 
Arbejdstilrettelæggelse: Vanligvis 9-skiftet 2-holdsdrift med vagt på tjenestestedet. Der foreligger godkendt uddannelsesprogram til stillingen. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.  
 
Kontakt
Evt. henvendelse vedrørende stillingen kan rettes til konst. ledende overlæge Helle Manfeld Højgaard, telefon 79182710, mail Helle.Manfeld.Hoejgaard@rsyd.dk eller Uddannelsesansvarlig Overlæge Jane Lyngsø, telefon 79185658, mail Jane.Maria.Lyngsoe@rsyd.dk. Du kan også læse mere om afdelingen her
 
Ansøgning 
Ansøgningsfrist den 8. december 2017 
 
Ansøgningen stiles til ledende overlæge Helle Manfeld Højgaard, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg. Eller søg elektronisk via nedenstående link. 
 
Er Sydvestjysk Sygehus noget for dig? 
Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. Det er Danmarks 5. største akutsygehus med en nybygget og velfungerende FAM, som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset, der bygges ny sengebygning, som tages i brug i 2018/19, der arbejdes med patient- og pårørende involvering, kvalitets og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Sydvestjysk Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel, som omfatter en samarbejdsaftale med Virginia Mason Hospital i Seattle, USA.