Jobbet "Koordinerende lægesekretær til Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sydvang 1, 6400 Sønderborg

Dit næste skridt
Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder søger koordinerende lægesekretær per 1. januar 2018 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer per uge. 
 
I forbindelse med ny organisation i Sygehus Sønderjylland opretter vi ny funktion – koordinerende lægesekretær. Medicinske sygdomme består af fire afsnit: 
 • Medicinsk modtagelse 
 • Lungesygdomme og kræftsygdomme 
 • Diabetes, hormon- og nyresygdomme 
 • Medicinsk daghospital, Tønder 
 
Hvert afsnit har tilknyttet egne lægesekretærer, som afsnittets afdelingssygeplejerske(r) har personaleledelsen af. I alt har Medicinske sygdomme 50 lægesekretærer ansat, heraf 9 lægesekretærer tilknyttet sygehusets akutsekretariat, der er døgnbemandet alle årets dage. 
 
I afdelingen har vi fokus på det gode, sammenhængende patientforløb, både internt og tværfagligt i afdelingen, men også på tværs af sygehusets afdelinger og med primærsektoren.  Du vil i stillingen som koordinerende lægesekretær have en kombination af opgaver på tværs i afdelingen samt basissekretæropgaver i sengeafsnit/ambulatorier. Organisatorisk refererer du til afdelingsledelsen og i dit daglige virke bliver du bindeleddet mellem afdelingsledelsen, afsnitsledelserne og enhedernes lægesekretærer.  
 
Dine ansvarsområder bliver blandt andet at 
 • sikre daglig prioritering og koordinering af lægesekretærernes opgaver 
 • udnytte de lægesekretærfaglige resurser bedst muligt 
 • koordinere opgaver på tværs i afsnittene 
 • sikre korrekt registrering, herunder implementering af ny registreringspraksis 
 • planlægge personalemøder i lægesekretærgruppen 
 • implementere nye tiltag/arbejdsgange i samarbejde med relevante samarbejdspartnere 
 
Vi søger derfor en uddannet lægesekretær, der 
 • brænder for at være med til at skabe det gode, sammenhængende patientforløb på tværs 
 • har fokus på forbedring af arbejdsgange 
 • har en anerkendende tilgang i samarbejdet 
 • ser udfordringer frem for begrænsninger 
 • fagligt er velfunderet og har kendskab til god registreringspraksis 
 • har kommunom, diplom eller anden relevant uddannelse – eller er villig til at påbegynde en sådan 
 
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. 
 
Ansøgningsfrist er den 11.12.2017, ansættelsessamtaler holdes den 15.12.2017 
 
Har du spørgsmål kan du kontakte 
 • Oversygeplejerske Anette Brink, anette.brink@rsyd.dk, tlf. 7997 3005 
 • Ledende overlæge Thomas Lund Sørensen, thomas.sorensen@rsyd.dk, tlf. 7997 3010