Jobbet "Kendt Jordemoder, Holstebro" er udløbet

Region Midtjylland

Gyn-obs., Holstebro

Lægårdvej 12, 7500 Holstebro

Dit næste skridt

Har du lyst til at nå at arbejde på en mindre og helt unik fødeafdeling med optimale muligheder for nærvær og sammenhængende forløb i et par år, inden vi samles på nyt supersygehus i Gødstrup?
 
Vi tilbyder
  • 1 fast stilling på fuld tid i kendt jordemoderordning fra 1/2- 2018
 
Vi tror på, at kontinuitet og kendthed er vigtige faktorer i forhold til at skabe trygge forløb, og dermed gode fødselsoplevelser og høj kvalitet. Du indgår i et team med 2 gode kollegaer, og sammen varetager I konsultation og fødselsforberedelse i Lemvig, fødsler i Holstebro eller evt.  Herning, hvis parret visiteres dertil i løbet af graviditeten eller hvis de ønsker fødsel i Herning), og barselsbesøg i familiernes hjem.
 
Vi har ca. 600 fødsler årligt i Holstebro, så vi har optimale muligheder for at skabe ro, intimitet, nærvær og kendthed. Fødslerne i Holstebro er visiterede, så det er udelukkende gravide med forventet ukomplicerede forløb, der føder i Holstebro. 
På føde-barselsgangen er ansat ialt 4 kendte jordemoderteams a`3 jordemødre, og derudover altid 2 jordemødre i hver vagt, som varetager fødsler (som ikke indgår i kendt ordning), assisterer jer kollegaer til fødsler, passer barselspt. og efterfødselspakker, samt tilser ambulante gravide og fødende.
Du vil få et fleksibelt arbejdsliv med høj grad af selvstændighed, sammen med en flok dynamiske og engagerede kollegaer, som brænder for at skabe et super godt fødested.
 
 
Faglig og organisatorisk profil
Hospitalsenheden Vest har i dag 3200 fødsler på 2 matrikler, nemlig Herning og Holstebro. I januar 2020 sammenlægges hospitalerne på Gødstrup (det nye hospital i Vest). Det glæder vi os til, og vi forbereder os allerede nu med fælles personalemøder, teamtræning, procedurer og sociale arrangementer mv., så vi får skabt en afdeling med en stærk faglig profil, når fødslerne samles.
Vi tilbyder kendt jordemoderordning til ca. 44 % af alle fødende i Hospitalsenheden Vest. En prioritering, som fremhæves særdeles positivt i vores LUP (patienttilfredshedsundersøgelse) og også medarbejdertilfredsheds undersøgelser. Begge fødesteder har en speciallæge i tilstedeværelsesvagt. 2 dage om ugen har vi i Holstebro afdelingsjordemoder (klinisk supervisor) i dagvagt til sparring og kvalitetsarbejde.
Se funktionsbeskrivelse for kendt jordemoder
 
Hvem er vi?
Vi er en åben organisation med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi har i afdelingen en uformel tone, og et godt humør. Her er højt til loftet, og vi har brug for alle medarbejders ideer og bidrag. Nøgleord er selvstændigt ansvar, fleksibilitet, og sammenhæng/koordinering i information, pleje og behandling. Og vi tilstræber, at alt hvad vi gør, tager udgangspunkt i, hvad der er bedst for parret.  Et tæt tværfagligt samarbejde, og samarbejde mellem vores 2 matrikler er udgangspunktet for, at vi kan levere høj kvalitet. Alle læger og jordemødre gennemgår hvert år CTG E-leaning, tværfaglig obligatorisk teamtræning af akutte situationer, certificering i færre fødselslæsioner”, samt genoplivning af børn. For at bevare kompetencerne i forhold til bl.a. genoplivning af børn og grad 1 sectio køres endvidere særskilt tværfaglig simulationstræning sammen med anæstesien i Holstebro.
 
Hvem er du?
Vi forventer, at du
  • Er faglig dygtig og engageret, og er opdateret både teoretisk og praktisk
  • Vil være en del af en ”bidragskultur, hvor det forventes, at alle bidrager til at skabe en god arbejdsplads og et godt fødested
  • Er stabil og fleksibel. Du skal kunne trives med variation i arbejdet, men vi tilstræber altid at fleksibiliteten så vidt overhovedet muligt tilpasses dine præferencer.
  • Kan arbejde selvstændigt, men samtidig med stor team ånd
  • Er positiv og imødekommende med et godt humør
  • Evner nærvær med parrene, og formår at styrke og støtte dem, uden ”at tage over”. Dit fokus altid er på, hvad der er bedst for parret
  • Arbejder konstruktivt og åbent med nye ideer
  • Har dansk autorisation som jordemoder
 
Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte vicechef Tina Møller tlf: 78434763 eller chefjordemoder Ann Fogsgaard tlf. 30351032.
 
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
 
Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV
 
Ansøgningsfrist:  14/12 -2017
 
Ansættelsessamtaler vil finde sted uge 51.
 
 
 Stillings og funktionsbeskrivelse