Jobbet "Sygeplejerske, ergoterapeut og ssa til retspsykiatrisk sengeafsnit (R2)" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Midt

Søndersøparken 1, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Regionspsykiatrien Midt
Retspsykiatrisk sengeafsnit (R2)
 
 
Sygeplejerske, ergoterapeut og SSA
 
Der søges 1 sygeplejerske til en fast stilling på 37 timer ved retspsykiatrisk sengeafsnit R2 på 4. etage ved Regionspsykiatrien Midt fra 1. januar 2018 – eller snarest herefter.
 
Derudover søges der sygeplejerske, SSA eller ergoterapeut til 1 års vikariat og 2 barselsvikariater som løber fra 1. januar 2018 - 31. august 2018.
 
Om Retspsykiatrisk Enhed
Afsnittet er et specialiseret tilbud på Regionsfunktion for Retspsykiatri.
Vi har plads til 11 patienter med fokus på intensiv stabilisering og behandling.
Alle patienter er kriminelle sindslidende.
Indlæggelsestiden kan variere meget, men vil ofte være langvarig og flere år.
Vores miljøterapi er bygget op omkring ”BERGEN-modellen”.  Vi bruger meget deeskalerende kommunikation. Vi har implementeret Safewards.
Vi lægger i hverdagen meget vægt på rettidig og tilpasset indgriben, så vi løser problemer, inden de vokser sig store.
Udvikling og vækst forudsætter et stabilt og narkofrit miljø.
Vi prioriterer også livsstilsintervention; fysisk aktivitet og kost.
Vi kombinerer kontaktpersonordningen med teamtanken.
Behandlingen er en kombination af miljøterapi, samtaler og medicinsk behandling.
Vi træner i konflikthåndtering med fokus på sikkerhed og deeskalerende kommunikation.
 
Personalet er tværfagligt sammensat og stedet er uddannelsessted for mange faggrupper.
 
Du kan forvente at arbejde i blandede vagter og hver anden weekend.
 
 
Vi kan tilbyde:
 • Et afsnit med spændende arbejdsmæssige, faglige udviklingsmæssige udfordringer.
 • Dygtige og faglige kompetente medarbejdere, der er glade for at sparre med hinanden, fagligt og personligt.
 • Mulighed for at dygtiggøre dig i den kliniske psykiatriske sygepleje.
 • Mulighed for at arbejde specialiseret med målgruppen af retslige patienter.
 • Et godt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangstone, men med gensidig respekt og internt samarbejde.
 • Deltagelse i faste og planlagte supervisionstilbud, for at håndterer påvirkningerne fra miljøet.
 • Gode uddannelses muligheder.
 
Vi forventer:
 • En selvstændig faglig kompetent person, gerne med bred psykiatrisk erfaring.
 • En kollega der er fysisk og psykisk robust.
 • Gode kommunikations- og samarbejdsevner.
 • Evner til at arbejde selvstændigt og prioritere arbejdets opgaver.
 • Gerne erfaringer med Elektronisk Patient Journal.
 • At du er indstillet på at lade dig vejlede og supervisere.
 • Du mestrer og bruger refleksion over egen og andres praksis samt kan formidle fælles refleksioner i afsnittet.
 • En fagperson med engagement, ansvarlighed, humør og fleksibilitet.
 
Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Maryann Norup, tlf. 78474143 eller souschef Maria Nielsen, tlf. 78474144.
 
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.
 
Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes elektronisk via stillingsopslaget, så den er os i hænde senest torsdag den 14. december 2017.
 
Der afholdes ansættelsessamtaler mandag formiddag den 18. december 2017.
Der indkaldes til samtaler via mail.
 
 
Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.
 
Afdelingen har et samlet budget på ca. 260 mio. kr. og ca. 525 ansatte.
 
Pr. 1. september 2017 er afdelingen normeret til 101 sengepladser fordelt på:
 
Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (14 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (13 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (13 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).
 
 
Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.
 
- Klinik for intensiv ambulant behandling
  Team for OCD og angstlidelser
- Klinik for affektive lidelser: 
    Team For affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri    

- Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning

    Team for psykotiske lidelser
    Team for ADHD
    Team for nyopdaget skizofreni

    Team for patienter med misbrug og patienter med dom
- Klinik for retspsykiatri


De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektiv team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam.

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.
 
Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.
 
Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok). 
 
 
Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)
 
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale