Jobbet "Holmstrupgård, afd. Æblevangen søger 2 miljøterapeutiske medarbejdere begge til 35 timers fast stilling pr. 1. februar 2018" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Æblevangen

Abildgade 78, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Holmstrupgård er en socialpsykiatrisk døgninstitution for unge mellem 14 – 21 (23) år med intern skole, beskæftigelse og udslusningsafdeling. Behandlingen bygger på miljøterapi ud fra en psykodynamisk forståelsesramme. Der er tilknyttet psykolog, ekstern psykiater samt centralt ansat socialrådgiver til afdelingen.
 
Holmstrupgård rummer 6 døgnafdelinger for unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder bl.a. autismespektrumforstyrrelser, psykotiske vanskeligheder (skizofreni), opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD), unge med selvskadende/selvmordstruende adfærd, personligheds- og spiseforstyrrelser.
 
Æblevangen er normeret til 8 unge og målgruppen er normaltbegavede unge i alderen 14 – 21 år.  Afdelingen modtager unge med forskellige af de ovennævnte psykiatriske vanskeligheder.
Æblevangen er en ekstern afdeling og er beliggende i Aarhus N.
 
Æblevangens personalegruppe er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, sygeplejerske, ergoterapeuter og SOSU-assistenter.
 
Arbejdsopgaver:
 • Drage omsorg for de unge og medvirke til at skabe et positivt og udviklende miljø på Æblevangen og Holmstrupgård
 • Fastholde og udvikle den miljøterapeutiske struktur
 • Kontaktperson for 2 unge
 • Forældresamarbejde
 • Udarbejde individuelle plan for kontaktunge og følge op på disse
 • Deltage i teammøder, behandlingskonferencer, personalemøder, fællesmøder og andre relevante møder
 • Deltage i undervisning og supervision
 • Uddelegerede ansvarsområder
 • Praktisk arbejde på afdelingen
 • Forestå forskellige aktiviteter såsom kreative, fysiske aktiviteter mv.
 
Personlig profil:
 • Er psykisk robust, vedholden og kan lide at arbejde med det lange seje træk
 • Har et afklaret forhold til sig selv, kender sin egen grænse og som person er åben og tydelig.
 • Kan forholde sig aktivt og refleksiv til sin faglighed og praksis
 • Kan og vil arbejde i et struktureret miljø med individuelle handleplaner og omsætte disse til konkret arbejde med de unge
 • Har en anerkendende og positiv tilgang til såvel de unge, deres netværk og kolleger samt vil indgå i et personalesamarbejde, hvor supervision er et udviklingsværktøj.
 • Er fleksibel, engageret og ansvarsbevidst i sit arbejde med behandlingskrævende unge
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider
 
 
 
Faglige kvalifikationer:
 • Er uddannet sygeplejerske, SOSU-assistent, pædagog eller ergoterapeut
 • Erfaring med at arbejde med mennesker med
  •  spise- og personlighedsforstyrrelser
  •  selvskadende og/eller selvmordstruende adfærd
  •  autisme
 • Erfaring med miljøterapeutisk arbejdet med unge med psykiatriske lidelser eks. fra ungdomspsykiatrien
 • Erfaring med pårørende arbejde
 • Har kørekort
 
 
Vi kan tilbyde:
 • Et arbejde med en spændende og udfordrende målgruppe
 • En kompetent og tværfaglig personalegruppe
 • Faglig og personlig udvikling
 • Supervision og efteruddannelse
 • En organisation, der lægger vægt på faglighed, rummelighed, respekt, samarbejde og udvikling.
 • Tværfaglig ekspertise, der bl.a. omfatter psykolog, psykiater, lærer og socialrådgiver
 • Gode og loyale kollegaer
 • 35 timer pr. uge med dag-, aften- og weekendvagter hver anden weekend
 
 
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Line Pyndt på tlf. 78 47 87 80 eller på mail line.pyndt@ps.rm.dk og på www.holmstrupgaard.dk.
 
Ansøgningen sendes elektronisk ved at klikke på ”søg job” nederst i stillingsopslaget på http://www.rm.dk/job
 
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. december 2017.
Samtaler forventes afholdt: Tirsdag den 19. december 2017.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale