Jobbet "Psykolog til Center for Spiseforstyrrelser ambulatorium for voksne ved Børne- & Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov" er udløbet

Region Midtjylland

CFS Amb Risskov

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Stillingen kan besættes 1.1.2018 eller snarest derefter.
 
Ambulatoriet for voksne er en del af Center for Spiseforstyrrelsers ambulatorium (CfS-amb) i Risskov, som er Århus Universitetshospitals specialafsnit med højt specialiseret funktion for behandling af anoreksi og bulimi. CfS-amb er et afsnit i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center under psykiatrien i Region Midtjylland.
 
CfS-amb varetager den ambulante tværfaglige hospitalsbaserede psykiatriske behandling af moderate til svære spiseforstyrrelser i Region Midtjylland, og i voksenambulatoriet i Risskov udredes og behandles patienter over 18 år fra den østlige del af Region Midtjylland.
 
Vi er et tværfagligt team bestående af 2 læger, 7 psykologer, 3 distriktssygeplejersker, 1 fysioterapeut, 1 diætist, 1 socialrådgiver og 2 sekretærer. Arbejdsmiljøet er fagligt stimulerende med gode muligheder for supervision og faglig udvikling både internt i Center for Spiseforstyrrelser og i relation til de øvrige kolleger i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Vi tilstræber høj faglig standard og arbejder løbende med at udvikle arbejdsmetoder og kvalitetssikre behandlingen.
 
Alle behandlingsforløb starter med en grundig forundersøgelse. Behandlingen foregår som kombinationer af individuel og gruppebehandling i særlige behandlingstilbud som mestringsgruppe, spiseværksted, hjemmebesøg ved distriktssygeplejerske, efterbehandlingsgrupper og pårørendeaftener.
 
Den daglige ledelse af teamet varetages af en psykolog og en overlæge.
 
Der er på CfS et tæt samarbejde mellem forskning og klinik og flere tilknyttede forskningsmedarbejdere.
 
Psykologen indgår i psykologgruppen på Center for Spiseforstyrrelser og i den samlede gruppe i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.
 
Der vil blive lagt vægt på ansøgere med erfaring indenfor psykiatri og behandling af spiseforstyrrelser, og ansøgere med autorisation og specialistgodkendelse vil blive foretrukket.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Yderligere oplysninger fås hos afsnitsledelsen afdelingssygelejerske Malene Coulthard og centerleder, overlæge Kristian Rokkedal på tlf: 2931 2558.
Yderligere beskrivelse af centret findes på www.spiseforstyrrelser.net og www.buc.rm.dk
På BUCs hjemmeside findes også funktionsbeskrivelsen.
 
Ansøgningsfrist: den 11. december 2017
Ansættelsessamtaler forventes gennemført uge 50 eller 51.
 
Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.
 
Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Center
BUC er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUC består af 8 kliniske afsnit fordelt i Risskov, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Risskov. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUC dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.  Centeret modtager årligt 4619 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7500 unikke cpr.nr.(2016) Centeret har et bruttobudget på 267 mio. kr. og ca. 550 medarbejdere.