Jobbet "Overlæge til akutafdelingen" er udløbet

Region Midtjylland

Akutafdelingen

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Overlæge med erfaring i modtagelse af akutte patienter 
 
Vi tilbyder per 1. februar 2018 eller efter aftale stilling  som overlæge  i akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens.
 
Vi søger speciallæge med interesse for det akutte område fra relevant speciale og meget gerne med ambitioner om forskning i uddannelse, patient-flow og/eller akutte tilstande.
 
Afdelingen har årligt ca. 30.000 kontakter med en stigende tendens. Afdelingen er i stadig udvikling med ambition om fagligt at honorere det kommende nationale curriculum for akut medicin i videst muligt omfang. Du vil således skulle se akutte patienter der traditionelt hører under specialerne intern medicin, ortopædkirurgi og abdominalkirurgi plus alle de patienter der dukker op fra gaden med alle tænkelige tilstande.
 
Vi tilbyder en stilling i et dedikeret kollegium der vokser hurtigt – af 12 projekterede stillinger er 10 nu besat og 8 er ansat indenfor de seneste 12 måneder. Det er et speciallægekollegium der er dedikerede til opgaven med at modtage akutte patienter, styre en travl modtagelse på det taktiske niveau og levere supervision af unge læger i den absolutte nationale topklasse. Vores speciallæger  beskriver sig selv som lige dele læger – ledere og lærere.
 
Vi tilbyder at du uddannes til merit i det nye speciale akutmedicin, således at du efter nogle år vil kunne kalde dig speciallæge i akut medicin.
 
Hospitalsenheden Horsens har en strategi, der sætter fokus på faglig udvikling, dialog som professionelt værktøj og strategisk ledelse med handlekraft.
 
Vi forventer, at du:
 • Er speciallæge fra et relevant speciale
 • Evner nærværende kommunikation i forhold til patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Aktivt skaber og bidrager til tværfagligt samarbejde
 • Er robust og vil bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø i et travlt Akuthospital
 • Påtager dig relevante ledelsesopgaver
 • Tænker innovativt i forhold til opgaveløsning 
   
Du finder udførlig funktionsbeskrivelse her
 
Du kan forvente at få et job med:
 • Stor indflydelse på afdelingens udvikling
 • Faglig og personlig udvikling
 • Glade og positive kollegaer
 • En organisation i bevægelse
 
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  Stillingen er omfattet af lokal løndannelse og aflønningen skal forhandles med den forhandlingsberettiget organisation. 
 
En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er en tilfredsstillende autorisation, samt at der gives samtykke til indhentelse af børneattest og denne er tilfredsstillende.

Ansøgningen
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller. Fagligt bedømmelsesskema udfyldes elektronisk i ansøgningsformularen. Ansøgning, CV og anden dokumentation uploades og fremsendes ligeledes elektronisk.
 
Det fremgår af Danske Regioners fælles regionale vejledning for ansættelser i speciallægestillinger, at udgangspunktet for at være kvalificeret til en overlægestilling er, at ansøgeren har haft ansættelse som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale/fagområde i minimum fem år efter opnåelse af speciallægeanerkendelse.
 
Ansøgningsfrist 11. december 2017
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. december 2017
 
Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge, Ulf Hørlyk 24751158 eller ulfhoerl@rm.dk
 
Vi glæder os til at høre fra dig!


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale