Jobbet "Fysioterapeut til Akutmodtagelsen søges" er udløbet

Region Midtjylland

Ergo- og fysioterapien, Herning

Lægårdvej 12A, 7500 Holstebro

Dit næste skridt
Hospitalsenheden Vest
Neurologi og fysio- Ergoterapi.
Regionshospitalet Herning.
 
Vi søger en erfaren og kompetent fysioterapeut til udredningsopgaver i Akutmodtagelsen, Regionshospitalet Herning fra 1.2.2018.
 
Stillingen er på 37 timer om ugen.
 
Arbejdstid:
 
Der skal være tilstedeværelse i Akutmodtagelsen i tidsrummet 9.30-17.00 på alle hverdage. Der er lørdagsvagt hver 3. uge.
 
Du indgår i en gruppe der bredt dækker akutafdelingen og intensivopgaver, men dine primære arbejdsopgaver vil være i akutafdelingen.
 
Med fuld inddragelse af patientens ønsker og behov vil opgaverne være:
 • Undersøgelse og vurdering af funktionsevne hos akutte patienter med nedsat funktionsevne,
  - Der vil især blive lagt vægt på bevægeapparatsskader.
 • Medvirke og bidrage til diagnosticering
 • Instruere i forebyggende og genoptrænende aktiviteter og rådgive om rehabiliterende adfærd.
 • Afklaring af behov for hjælpemidler
 • Medvirke til god og hurtig udskrivelse, herunder kontakt til pårørende og primærsektor.
 • Vurdering af hjemlige funktion
 • Anlæggelse af skinne eller anden bandage
 • Vurdering af behov for indlæggelse i samarbejde med det tværfaglige team
 • Vurdering for behov for genoptræningsplan/udarbejde genoptræningsplan.
 • En del ældre indbringes efter fald og derfor indgår udredningen efter fald også i opgaven.
Vi søger en erfaren terapeut med faglige kompetencer på niveau 3/4 (kompetent/kyndig) indenfor idrætsterapi, ortopædkirurgi og den ældre medicinske patient. Det er essentielt at du har flair for det tætte tværfaglige samarbejde med kolleger og akutafdelingens læger og sygeplejersker og at du derved bidrager til det effektive, sammenhængende patientforløb.  
 
Se stillings- og funktionsbeskrivelse
 
Du skal kunne arbejde på et højt fagligt og veldokumenteret niveau. Vi søger konstant at udvikle kompetencerne ift. de problemstillinger vi møder og ligeledes tilpasse tilbuddene til de patienter, der modtages i hospitalsenheden.

Vi tilbyder:
 • En struktureret introduktion
 • Spændende patientkategorier
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • Et udfordrende fagligt miljø
Din faglige profil:
 • Du er en kompetent fysioterapeut med stærke faglige kompetencer og viden inden for idrætsterapi, ortopædkirurgi og den ældre medicinske patient.
 • Du har gode samarbejdsevner og indgår relationelt med kolleger og samarbejdspartnere
 • Du kommunikerer pædagogisk og engageret.
 • Du har lyst til at udvikle det terapeutiske tilbud til den akutte patient i samarbejde med andre
 • Du kan bevare overblikket i travle situationer
 • Du er fleksibel, viser initiativ og arbejder selvstændigt
Det er en forudsætning for ansættelse ved Hospitalsenheden Vest, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen og dens indhold kan fås ved henvendelse til ledende terapeut Lis Daugaard på tlf. 78434325/mobil 21781079 mail: lisads@rm.dk eller chefterapeut Peter Seebach, på tlf. 25248554 mail: petsee@rm.dk.
 
Ansøgningsfrist: 14.12.2017
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 50