Jobbet "Overlæge søges til behandlingsretsklinik ved Psykiatrisk Ambulatorium, Hillerød" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Psykiatrisk Center Nordsjælland søger speciallæge i psykiatri til overlægestilling i Psykiatrisk Ambulatorium i Hillerød til besættelse snarest muligt. 
 
Psykiatrisk Ambulatorium varetager både hoved- og regionsfunktion for affektive lidelser og arbejder med integrerede medicinske og psykologiske behandlingstilbud, herunder psykoedukation og psykoterapi. Derudover varetages udredning og behandling i pakkeforløb på hovedfunktionsniveau af angstlidelser, tilpasningsreaktioner, PTSD, personlighedsforstyrrelser og seksuelle overgreb i barndommen. 
 
Psykiatrisk ambulatorium består i dag af syv overlæger, otte psykologer, tre sygeplejersker, en socialrådgiver, fysioterapeut og ergoterapeut, som alle indgår i et tværfagligt samarbejde.  
 
Vi tilbyder 
Vi er holdspillere og vi søger endnu en dygtig speciallæge til at spille med på holdet.  
Ambulatoriet har et godt fællesskab med en god og humoristisk tone, et højt fagligt miljø med mulighed for kompetent sparring af meget erfarne og engagerede klinikere. Vi lægger vægt på at overlægen udfører primært psykofarmakologiske, men også terapeutiske behandlingsopgaver samt udredning. 
 
Vi tilbyder dertil  
  • Faglige konferencer, journal club, speciallægemøder mm. 
  • Et aktivt forskningsmiljø med gode muligheder for at blive støttet og vejledt i egne projekter 
  • Kurser og relevant efteruddannelse for at sikre din faglige videreudvikling. 
  • Fleksibel og forudsigelig dagstid og vagttilrettelæggelse 
 
Vi søger 
Til stillingen vil der blive lagt vægt på ansøgers erfaring, interesse og kompetencer inden for psykopatologi, psykofarmakologi og psykoterapi inden for de ovennævnte diagnoseområder. 
 
Vagtfunktion 
Alle overlæger i ambulatoriet er vagtbærende. Der er tale om rådighedsvagt (bagvagtsfunktion) fra bolig, forudgået af delvagt med fremmøde i Hillerød i weekender og helligdage. Endvidere deltager bagvagterne i akutvagtsordningen med tilstedeværelse i psykiatrisk skadestue i Hillerød på hverdage mellem 15 og 20.30, i weekenden og helligdage mellem 9 og 16.  Vagthyppigheden i alt er ca. 2-3 vagter per måned. 
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem FAS og Danske Regioner. 
Ansøgningsfrist 18.december 2017. 
 
Ansættelse som overlæge vil ske på baggrund af en faglig bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer i forhold til indholdet i funktionsbeskrivelsen for den pågældende stilling samt ansøgerens oplysninger om kompetencer indenfor de syv kompetenceområder/lægeroller jfr. Region Hovedstadens "Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden".  
 
Hvis du ønsker at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Mette Rindom på tlf. 38 64 31 01, e-mail mette.rindom@regionh.dk, konst. klinikchef Jonas Astrup på tlf. 38 64 30 01, e-mail Jonas.Astrup@regionh.dk eller sekretær Dorthe Mai på tlf. 38 64 30 05, e-mail dorthe.mai@regionh.dk.