Jobbet "Afsnitsledende overlæge til intensivt psykiatrisk afsnit i Hillerød" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Psykiatrisk Center Nordsjælland søger speciallæge i psykiatri til stillingen som afsnitsledende overlæge på intensiv (lukket) afsnit 2422 i Hillerød 
 
Afsnit 2422 er et semiakut intensivt sengeafsnit med 14 senge beliggende i Hillerød. Patientforløbene varer i gennemsnit 14 dage, men med store variationer. Arbejdet varierer derfor også for dig fra det semiakutte til de længerevarende forløb.   
 
Vi tilbyder vores patienter et individuel tilpasset behandlingsforløb og vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde med både distriktspsykiatrien/F-ACT og de øvrige sengeafsnit på centret. Centeret har tre intensive lukkede afsnit herunder intensivt akutmodtageafsnit, hvor alle intensive patienter starter deres indlæggelse.   
 
Personalegruppen er åbne og imødekommende og en del har mange års erfaring indenfor det intensive psykiatriske område. Der er tilknyttet 1. reservelæger og reservelæger til afsnittet. 
 
I det daglige skal du være centrum for det lægelige arbejde på afsnittet, hvor du har ansvaret for behandlingen med patienten i centrum. Sammen med den øvrige afsnitsledelse, der består af en afdelingssygeplejerske og en afsnitsledende psykolog, skal du være en samlende og retningssættende leder for alle medarbejdere. Har du ikke været leder tidligere, tilbyder vi dig en lederuddannelse. 
 
Vi søger en ledende overlæge, der er faglig og ledelsesmæssig ambitiøs og som glæder sig til at tage del i afsnittets spændende udviklingsprojekter: Safewards, nedbringelse af tvang, uddannelse af læger og specialpsykologer samt organisering og udbygning af samarbejdet med de øvrige sengeafsnit, akutmodtagelsen og distriktspsykiatrien samt bosteder 
 
Du er selvfølgelig speciallæge i psykiatri med interesse for de intensive patientforløb. Derudover finder du ledelsesopgaven interessant, men har ikke nødvendigvis dokumenteret ledelseserfaring. Du er tillidsvækkende og god til at samarbejde i et tværfagligt miljø.  
 
Vi tilbyder en lederstilling med store udviklingsmuligheder og dertil et lægefagligt miljø med 
Daglige konferencer med deltagelse af læger fra såvel ambulant- som sengepsykiatri, ugentlige journal club og undervisning, speciallægemøder mm. 
Kurser og relevant efteruddannelse for at sikre din faglige videreudvikling, herunder lederuddannelse eller kognitiv uddannelse, såfremt du ønsker det. 
Fleksibel og forudsigelig vagttilrettelæggelse 
 
Om Psykiatrisk Center Nordsjælland 
Psykiatrisk Center Nordsjælland er del af Region Hovedstadens Psykiatri, Danmarks største psykiatriske hospital, og har afdelinger i Hillerød, Helsingør og Frederikssund. På centret er der flere ambulatorier, døgnåben akutmodtagelse og 154 sengepladser, heraf 47 intensive pladser fordelt på to afsnit og en lukket akutmodtagelse. Der er på centret målrettet udviklingstiltag omkring bl.a. forbedringskultur, nedbringelse af tvang og overholdelse af udrednings- og behandlingsretten. 
 
Løn og ansættelsesforhold 
Vi har brug for dig fra 1. februar 2017 eller efter aftale.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst.  
 
Ansøgningsfrist: 18. december 2017. 
 
Ansættelse som overlæge vil ske på baggrund af en faglig bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer i forhold til indholdet i funktionsbeskrivelsen for den pågældende stilling samt ansøgerens oplysninger om kompetencer indenfor de 7 kompetenceområder / lægeroller jfr. Region Hovedstadens "Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden".  
 
Alle overlæger er solidarisk vagtbærende i et aktuelt 26-skiftet rul med forskellige vagttyper.  Akutvagter (SIF-vagter), bagvagter uden tilstedeværelse, dog i weekender og helligdage med fremmøde samt rådighedsvagter for de åbne afsnit i Helsingør på hverdage. Vagthyppigheden i alt er ca. 3 vagter per måned. 
 
Kontakt 
Kontakt for nærmere oplysninger om stillingen: konst. centerchef Henrik Søltoft-Jensen 38 64 30 04, konst. klinikchef Jonas Astrup 38 64 30 17, afdelingssygeplejerske Le Andersson  
38 64 32 92 eller afsnitsledende psykolog Henriette Palner Stick 38 64 32 96.  
 
Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan fås ved henvendelse til sekretær Dorthe Mai på 38 64 30 05. 
 
Ansøgning via regionh.dk/job